Deltagar­begränsningar och föreskrifter från 12 januari

Regeringen i samråd med Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om nya föreskrifter och allmänna råd. Syftet är motverka ökad smittspridning och belastning på vården.

Från 12 januari 2022 gäller:

 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter inomhus (till exempel museer, konsthallar och gym) gäller krav på minst 10 kvadratmeter per person.
 • Avrådan från att ordna eller delta i cuper och läger inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Yrkesmässig utövning är undantaget. Detta gäller tillsvidare. Ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar kan fortgå.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster, med krav på 1 meters avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen.
 • Vid sammankomster och tillställningar på fler än 50 gäster eller deltagare krävs dessutom vaccinationsbevis.

Vid evenemang med kontroll av med vaccinationsbevis

Arrangören ska se till att:

 1. kontrollera vaccinationsbevis för de som är 18 år eller äldre, och kräva legitimation. Kontroller ska göras vid entrén, utanför lokalen. Även ungdomar från 13 år ska vara beredda på att visa legitimation, för att styrka sin ålder.
 2. ha en rutin för hur kontrollen av vaccinationsbeviset ska genomföras. Rutinen ska finnas skriftligt dokumenterad och följas upp
 • Svar:

  Med vaccinationsbevis avses det av EU godkända vaccinationsbevis som utfärdas av E-hälsomyndigheten. Vaccinationsbevis kan beställas på covidbevis.se. Med e-legitimation kan du få ditt bevis digitalt.

  Här kan du hämta ditt covidbevis digitalt

  Vid evenemang som kräver vaccinationsbevis visar du ditt bevis antingen i mobilen eller utskrivet. Kom ihåg att vaccinationsbeviset gäller under 180 dagar från det datum då du hämtar ut det. Därefter behöver du hämta ett nytt vaccinationsbevis.

  Du behöver kunna legitimera dig samtidigt som du visar ditt vaccinationsbevis.

Idrottsevenemang inomhus

 • Matcher, tävlingar och andra publika evenemang omfattas av deltagarbegränsningarna. Träningar omfattas inte.
 • Med deltagare avses publik. Spelare och ledare på spelytan samt funktionärer och volontärer omfattas inte av kravet på vaccinationsbevis.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå. Detta gäller från 23 december till åtminstone 16 januari.

Smittskyddsåtgärder inomhus – oavsett antal besökare

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning inomhus ska alltid (oavsett antal besökare / deltagare):

  • informera deltagare om hur smittspridningen kan undvikas
  • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna eller använda handdesinfektion
  • skriftligt dokumentera smittskyddsåtgärder som verksamheten vidtagit
  • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
  • säkerställa att personal får den information de behöver om åtgärder för att förhindra smitta
  • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

  Allmänna råd för verksamhet både inomhus och utomhus

  För att undvika trängsel kan anordnaren:

  • vidta åtgärder för att sprida deltagares / besökares ankomsttid
  • informera om vilka dagar och tilder det är mindre risk för trängsel
  • visa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar
  • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
  • visa vilket avstånd som deltagare /besökare bör hålla till varandra, till exempel genom markeringar på golvet
  • visa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig
  • förhindra folksamlingar i till exempel en foajé eller liknade utrymme genom att personal på plats vägleder deltagare /besökare för att få en jämn genomströmning.

  Kommunens scener och anläggningar

  Eskilstuna kommun hyr ut scener, anläggningar och lokaler till föreningar och andra arrangörer av evenemang. Observera att det är arrangörens ansvar att hantera eventuell kontroll av vaccinationsbevis och följa de deltagarbegränsningar och allmänna råd som gäller.

  Folkhälsomyndigheten föreslår även att regeringen fattar beslut om maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster.

  Vanliga frågor och svar

  • Svar:

   Det är arrangören som ansvarar för att deltagarbegränsningar och allmänna råd följs. För frågor om eventuella ombokningar och återköp hör av dig till respektive arrangör eller produktionsbolag.

  Uppdaterad: 10 januari 2022