Covid-19

För att minska smittspridningen av covid-19 och belastningen på sjukvården införs flera nya åtgärder från och med 12 januari.

Regeringen har beslutat om nya föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Syftet är att motverka ökad smittspridning och belastning på vården.

På krisinformation.se kan du läsa mer om de nya åtgärderna för minskad smittspridning från och med 12 januari 2021.

Inom Eskilstuna kommun ser vi också en ökad frånvaro till följd av covid-19 och vård av barn. Vi följer utvecklingen kontinuerligt för att kunna säkerställa att nödvändig verksamhet fortfarande kan bedrivas.

Distansarbete gäller för de medarbetare som har möjlighet till det.

Förändringar i kommunens verksamheter

Vård- och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen har höjt beredskapen och avråder från besök på de boenden där det finns smitta.

Restaurangerna vid Måsta äng och Åbacken har fått stänga på grund av personalbrist. Vi måste prioritera de brukare som bor på våra särskilda boenden. Vi kan ej sälja matlådor under de dagar restraungerna är stängda. Vi beklagar naturligtvis men hoppas på förståelse för detta beslut. Har du frågor? Kontakta Erika Wärme, kostchef 016-7105482

Mötesplatserna för seniorer har öppet i begränsad omfattning. Vi erbjuder digitala aktiviteter och en digital mötesplats på Facebook.

Allmänna råd

Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma. Även du som är vaccinerad rekommenderas att testa dig när du får symtom. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig.

Om du delar hushåll med någon som har covid-19 ska du stanna hemma i sju dagar samt testa dig för covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webb

OBS! Läget och förutsättningar kan snabbt förändras. Vi följer utvecklingen och informationen på sidan kan komma att justeras fortlöpande.

Uppdaterad: 18 januari 2022