Covid-19

Från och med den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Pandemin pågår dock fortfarande och påverkar bland annat verksamheter inom vård och omsorg.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

OBS! Läget och förutsättningar kan snabbt förändras. Vi följer utvecklingen och informationen på sidan kan komma att justeras fortlöpande.

Förändringar i kommunens verksamheter

Vård- och omsorg

Information om smittspridningsläget samt arbetet mot covid-19 inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet.

Förskola och skola

Från och med 1 april kommer sidan för förskola och skola på eskilstuna.se kopplat till covid-19 att stängas ner. Anledningen är att från och med det datumet klassificeras covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Uppdaterad: 6 april 2022