Arbete mot covid-19 inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet, smittspridningsläge

Vi arbetar hela tiden med att minimera risken för smittspridning av coronaviruset och säkerställa att du fortsätter få dina nödvändiga insatser inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten.

Det här gör vi för att minska smittspridningen av covid-19:

 • Använder munskydd i all nära omvårdnad. Med nära omvårdnad menas arbetsmoment med maximalt två meters avstånd till den som får insatser. Även arbetsmoment där det finns risk för att komma i kontakt med kroppsvätskor, exempelvis bäddning och vid tvätt av brukares kläder räknas till nära omvårdnad.
 • Uppmanar till försiktighet vi besök till våra vård- och omsorgsboenden. Vi ber dig som ska besöka något av våra vård- och omsorgsboenden att följa våra råd inför och under ditt besök.
 • Genomför provtagning på alla brukare som flyttar in eller mellan olika enheter inom kommunal/privat vård och omsorg.
 • Följer och informerar extra om våra hygienrutiner. Grunden i att minimera risken för smittspridning är våra basala hygienrutiner som bland annat innebär god handhygien, arbetskläder och den skyddsutrustning som situationen kräver. De tillämpas alltid när vi genomför insatser.

Redovisning av bekräftade fall av covid-19 år 2021

Eskilstuna kommun rapporterar veckovis (på torsdagar) bekräftade fall av covid-19 inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet. Eftersom smitta omfattas av patientsekretessen uttalar vi oss inte om enskilda brukares hälsotillstånd.

Provtagning är en viktig faktor för att kunna föra statistik på bekräftade fall av covid-19 i våra verksamheter. Region Sörmland ansvarar för och beslutar om provtagning av brukare inom kommunens vård- och omsorgsboenden i dialog med sjuksköterska.

I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom äldreomsorg, funktionshindersomsorg och hälso- och sjukvård i kommunal regi. Från och med 21 januari inkluderas även smittspridningsläget för Attendos vård- och omsorgsboenden i redovisningen. Totalt cirka 5620 brukare. Redovisningen görs en gång i veckan på torsdagar.

* Från och med 21 januari inkluderas även smittspridningsläget för Attendos vård- och omsorgsboenden i redovisningen (cirka 70 brukare)

Datum

Bekräftad
antal / andel

7 oktober

2 / 0,04 %

30 september

3 / 0,05 %

24 september

1 / 0,02 %

9 september

1 / 0,02 %

2 september

0 / 0 %

26 augusti

0 / 0 %

19 augusti

0 / 0 %

12 augusti

0 / 0 %

9 augusti

0 / 0 %

22 juli

0 / 0 %

15 juli

0 / 0 %

8 juli

0 / 0 %

1 juli

6 / 0,1 %

24 juni

7 / 0,12 %

17 juni

2 / 0,04 %

10 juni

0 / 0 %

3 juni

3 / 0,05 %

27 maj

5 / 0,08%

20 maj

2 / 0,04 %

6 maj

0 / 0 %

29 april

4 / 0,07 %

22 april

3 / 0,05 %

15 april

6 / 0,1 %

1 april

1 / 0,02 %

25 mars

3 / 0,05 %

18 mars

2 / 0,04 %

11 mars

6 / 0,1 %

4 mars

1 / 0,02 %

25 februari

0 / 0 %

18 februari

3 / 0,05 %

11 februari

2 / 0,04 %

4 februari

4 / 0,07 %

28 januari

11 / 0,2 %

21 januari*

18 / 0,32 %

14 januari

10 / 0,18 %

7 januari

3 / 0,05 %

I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom vård- och omsorgsboenden under år 2021. Totalt cirka 920 brukare. Redovisningen görs en gång i veckan på torsdagar.

* Från och med 21 januari inkluderas även smittspridningsläget för Attendos vård- och omsorgsboenden i redovisningen (cirka 70 brukare)

Datum

Bekräftad
antal / andel

7 oktober

2 / 0,2 %

30 september

3 / 0,3 %

24 september

0 / 0 %

9 september

0 / 0 %

2 september

0 / 0 %

26 augusti

0 / 0 %

19 augusti

0 / 0 %

12 augusti

0 / 0 %

9 augusti

0 / 0 %

22 juli

0 / 0 %

15 juli

0 / 0 %

8 juli

0 / 0%

1 juli

1 / 0,1 %

24 juni

0 / 0 %

17 juni

0 / 0 %

10 juni

0 / 0 %

3 juni

2 / 0,2 %

27 maj

2 / 0,2 %

20 maj

0 / 0 %

6 maj

0 / 0 %

29 april

0 / 0 %

22 april

0 / 0 %

15 april

0 / 0 %

1 april

0 / 0 %

25 mars

0 / 0 %

18 mars

0 / 0 %

11 mars

0 / 0 %

4 mars

0 / 0 %

25 februari

0 / 0 %

18 februari

0 / 0 %

11 februari

0 / 0 %

4 februari

0 / 0 %

28 januari

1 / 0,1 %

21 januari*

3 / 0,33 %

14 januari

0 / 0 %

7 januari

1 / 0,12 %

I tabellen redovisas antal hemtjänsttagare i kommunal regi med bekräftad covid-19 under år 2021, antal och andel. Totalt cirka 1 250 brukare. Redovisningen görs en gång i veckan på torsdagar.

Datum

Bekräftad
antal / andel

7 oktober

0 / 0 %

30 september

0 / 0 %

24 september

0 / 0 %

9 september

0 / 0 %

2 september

0 / 0 %

26 augusti

0 / 0 %

19 augusti

0 / 0 %

12 augusti

0 / 0 %

9 augusti

0 / 0 %

22 juli

0 / 0 %

15 juli

0 / 0 %

8 juli

0 / 0 %

1 juli

1 / 0,1 %

24 juni

4 / 0,32 %

17 juni

0 / 0 %

10 juni

0 / 0 %

3 juni

0 / 0 %

27 maj

2 / 0,16 %

20 maj

1 / 0,1 %

6 maj

0 / 0 %

29 april

4 / 0,32 %

22 april

2 / 0,16 %

15 april

5 / 0,4 %

1 april

1 / 0,1 %

25 mars

3 / 0,24 %

18 mars

2 / 0,16 %

11 mars

6 / 0,5 %

4 mars

1 / 0,1 %

25 februari

0 / 0 %

18 februari

2 / 0,16 %

11 februari

1 / 0,1 %

4 februari

4 / 0,32 %

28 januari

4 / 0,32 %

21 januari

9 / 0, 72 %

14 januari

8 / 0,64 %

7 januari

2 / 0,16 %

Redovisning av bekräftade fall av covid-19 år 2020

I tabellen redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom äldreomsorg, funktionshindersomsorg och hälso- och sjukvård i kommunal regi. Redovisningen görs en gång i veckan på torsdagar, med start 30 april 2020. Totalt cirka 5550 brukare.

Datum

Bekräftad
antal / andel

29 december

11 / 0,2 %

22 december

22 / 0,4 %

17 december

24 / 0,44 %

10 december

18 / 0,33 %

3 december

15 / 0,27 %

25 november

13 / 0,23 %

19 november

17 / 0,3 %

12 november

17 / 0,3 %

5 november

17 / 0,3 %

29 oktober

2 / 0,04 %

22 oktober

0 / 0 %

15 oktober

0 / 0 %

8 oktober

0 / 0 %

1 oktober

0 / 0 %

24 september

0 / 0 %

17 september

0 / 0 %

10 september

0 / 0 %

3 september

1 / 0,02 %

27 augusti

0 / 0 %

21 augusti

0 / 0 %

13 augusti

0 / 0 %

6 augusti

0 / 0 %

30 juli

1 / 0,02 %

23 juli

3 / 0,05 %

16 juli

4 / 0,07 %

9 juli

6 / 0,1 %

2 juli

14 / 0,25 %

25 juni

10 / 0,18 %

18 juni

10 / 0,18 %

11 juni

4 / 0,07 %

4 juni

12 / 0,22 %

28 maj

8 / 0,15 %

20 maj

16 / 0,29 %

14 maj

21 / 0,38 %

7 maj

21 / 0,38 %

30 april

21 / 0,38 %

I tabellen redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom vård- och omsorgsboende i kommunal regi under år 2020, antal och andel. Totalt cirka 850 brukare. Redovisningen görs en gång i veckan på torsdagar, med start 30 april 2020.

Datum

Bekräftad
antal / andel

29 december

3 / 0,38 %

22 december

6 / 0,7 %

17 december

7 / 0,9 %

10 december

9 / 1,1 %

3 december

2 / 0,25 %

25 november

5 / 0,6 %

19 november

5 / 0,6 %

12 november

3 / 0,38 %

5 november

3 / 0,38 %

29 oktober

0 / 0 %

22 oktober

0 / 0 %

15 oktober

0 / 0 %

8 oktober

0 / 0 %

1 oktober

0 / 0 %

24 september

0 / 0 %

17 september

0 / 0 %

10 september

0 / 0 %

3 september

0 / 0 %

27 augusti

0 / 0 %

21 augusti

0 / 0 %

13 augusti

0 / 0 %

6 augusti

0 / 0 %

30 juli

0 / 0 %

23 juli

0 / 0 %

16 juli

0 / 0 %

9 juli

0 / 0 %

2 juli

4 / 0,5 %

25 juni

0 / 0 %

18 juni

2 / 0,25 %

11 juni

0 / 0 %

4 juni

5 / 0,6 %

28 maj

7 / 0,9 %

20 maj

9 / 1,1%

14 maj

9 / 1,1 %

7 maj

9 / 1,1 %

30 april

11 / 1,4 %

I tabellen redovisas antal hemtjänsttagare i kommunal regi med bekräftad covid-19 under år 2020, antal och andel. Totalt cirka 1 250 brukare. Redovisningen görs en gång i veckan på torsdagar, med start 30 april 2020.

Datum

Bekräftad
antal / andel

29 december

2 / 0,16 %

22 december

5 / 0,4 %

17 december

11 / 0,88 %

10 december

7 / 0,56 %

3 december

8 / 0,64 %

25 november

3 / 0,24 %

19 november

1 / 0,1 %

12 november

2 / 0,16 %

5 november

4 / 0,32 %

29 oktober

0 / 0 %

22 oktober

0 / 0 %

15 oktober

0 / 0 %

8 oktober

0 / 0 %

1 oktober

0 / 0 %

24 september

0 / 0 %

17 september

0 / 0 %

10 september

0 / 0 %

3 september

1 / 0,1 %

27 augusti

0 / 0 %

21 augusti

0 / 0 %

13 augusti

0 / 0 %

6 augusti

0 / 0 %

30 juli

0 / 0 %

23 juli

1 /0,1 %

16 juli

1 / 0,1 %

9 juli

1 / 0,1 %

2 juli

1 / 0,1 %

25 juni

0 / 0 %

18 juni

0 / 0 %

11 juni

2 / 0,16 %

4 juni

1 / 0,1 %

28 maj

0 / 0 %

20 maj

2 / 0,16 %

14 maj

3 / 0,24 %

7 maj

4 / 0,32 %

30 april

4 / 0,32 %

Hör av dig om du har frågor

Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor. Här är några allmänna tips att tänka på:

 • Följ nedanstående råd om du ska besöka något av våra vård- och omsorgsboenden:
  • Anmäl besök i förväg. Kontakta boendet så att besök kan koordineras.
  • Stanna hemma när du har symtom. Avstå från besöket när du känner dig sjuk, även vid milda symtom.
  • Tvätta händerna ofta. Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Använd gärna munskydd. Munskydd finns på boendet.
  • Håll avstånd. Även om du och den du besöker är vaccinerade, behöver du hålla avstånd till andra personer, både inomhus och utomhus. Genomför besöket utomhus eller i din närståendes lägenhet. Undvik besök i gemensamma utrymmen, om det inte är en anvisad plats av verksamheten.
 • Prova digitala möten. Har du en surfplatta, smart telefon eller en dator är det möjligt att se din närstående, även om det inte går att träffas fysiskt. Varje avdelning på våra vård- omsorgsboenden har tillgång till surfplattor som kan användas för digitala möten med de boende. Kontakta boendet om du vill ha hjälp med att komma igång.

Johan Lindström

Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Uppdaterad: 7 oktober 2021