Arbete mot covid-19 inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet, smittspridningsläge

Vi arbetar hela tiden med att minimera risken för smittspridning av coronaviruset och säkerställa att du fortsätter få dina nödvändiga insatser inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten.

Det här gör vi för att minska smittspridningen av covid-19:

  • Stänger tillfälligt en del verksamheter.
  • Använder visir och munskydd all nära omvårdnad inom äldreomsorgen (munskydd från och med 9 november 2020) och funktionshinderverksamheten (munskydd från och med 27 november 2020). Med nära omvårdnad menas arbetsmoment med maximalt två meters avstånd till den som får insatser. Även arbetsmoment där det finns risk för att komma i kontakt med kroppsvätskor, exempelvis bäddning och vid tvätt av brukares kläder räknas till nära omvårdnad.
  • Avråder från icke nödvändiga besök till våra vård- och omsorgsboenden. Alla nödvändiga besök behöver koordineras och du som har förkylningssymtom ska stanna hemma.
  • Genomför provtagning på alla brukare som flyttar in eller mellan olika enheter inom kommunal/privat vård och omsorg.
  • Följer och informerar extra om våra hygienrutiner. Grunden i att minimera risken för smittspridning är våra basala hygienrutiner som bland annat innebär god handhygien, arbetskläder och den skyddsutrustning som situationen kräver. De tillämpas alltid när vi genomför insatser.
  • Har särskilda team av medarbetare som enbart arbetar med brukare som har förkylningssymtom eller bekräftad covid-19 inom äldreomsorgen. Medarbetarna använder skyddsutrustning.

Redovisning av bekräftade fall av covid-19 år 2021

Eskilstuna kommun rapporterar veckovis (på torsdagar) bekräftade fall av covid-19 inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Eftersom smitta omfattas av patientsekretessen uttalar vi oss inte om enskilda brukares hälsotillstånd.

Provtagning är en viktig faktor för att kunna föra statistik på bekräftade fall av covid-19 i våra verksamheter. Region Sörmland ansvarar för och beslutar om provtagning av brukare inom kommunens vård- och omsorgsboenden i dialog med sjuksköterska.


I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom äldreomsorg, funktionshindersomsorg och hälso- och sjukvård i kommunal regi. Från och med 21 januari inkluderas även smittspridningsläget för Attendos vård- och omsorgsboenden i redovisningen. Totalt cirka 5620 brukare. Redovisningen görs en gång i veckan på torsdagar.

* Från och med 21 januari inkluderas även smittspridningsläget för Attendos vård- och omsorgsboenden i redovisningen (cirka 70 brukare)

Datum

Bekräftad
antal / andel

6 maj

0 / 0 %

29 april

4 / 0,07 %

22 april

3 / 0,05 %

15 april

6 / 0,1 %

1 april

1 / 0,02 %

25 mars

3 / 0,05 %

18 mars

2 / 0,04 %

11 mars

6 / 0,1 %

4 mars

1 / 0,02 %

25 februari

0 / 0 %

18 februari

3 / 0,05 %

11 februari

2 / 0,04 %

4 februari

4 / 0,07 %

28 januari

11 / 0,2 %

21 januari*

18 / 0,32 %

14 januari

10 / 0,18 %

7 januari

3 / 0,05 %


I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom vård- och omsorgsboenden under år 2021. Totalt cirka 920 brukare. Redovisningen görs en gång i veckan på torsdagar.

* Från och med 21 januari inkluderas även smittspridningsläget för Attendos vård- och omsorgsboenden i redovisningen (cirka 70 brukare)

Datum

Bekräftad
antal / andel

6 maj

0 / 0 %

29 april

0 / 0 %

22 april

0 / 0 %

15 april

0 / 0 %

1 april

0 / 0 %

25 mars

0 / 0 %

18 mars

0 / 0 %

11 mars

0 / 0 %

4 mars

0 / 0 %

25 februari

0 / 0 %

18 februari

0 / 0 %

11 februari

0 / 0 %

4 februari

0 / 0 %

28 januari

1 / 0,1 %

21 januari*

3 / 0,33 %

14 januari

0 / 0 %

7 januari

1 / 0,12 %


I tabellen redovisas antal hemtjänsttagare i kommunal regi med bekräftad covid-19 under år 2021, antal och andel. Totalt cirka 1 250 brukare. Redovisningen görs en gång i veckan på torsdagar.

Datum

Bekräftad
antal / andel

6 maj

0 / 0 %

29 april

4 / 0,32 %

22 april

2 / 0,16 %

15 april

5 / 0,4 %

1 april

1 / 0,1 %

25 mars

3 / 0,24 %

18 mars

2 / 0,16 %

11 mars

6 / 0,5 %

4 mars

1 / 0,1 %

25 februari

0 / 0 %

18 februari

2 / 0,16 %

11 februari

1 / 0,1 %

4 februari

4 / 0,32 %

28 januari

4 / 0,32 %

21 januari

9 / 0, 72 %

14 januari

8 / 0,64 %

7 januari

2 / 0,16 %

Redovisning av bekräftade fall av covid-19 år 2020


I tabellen redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom äldreomsorg, funktionshindersomsorg och hälso- och sjukvård i kommunal regi. Redovisningen görs en gång i veckan på torsdagar, med start 30 april 2020. Totalt cirka 5550 brukare.

Datum

Bekräftad
antal / andel

29 december

11 / 0,2 %

22 december

22 / 0,4 %

17 december

24 / 0,44 %

10 december

18 / 0,33 %

3 december

15 / 0,27 %

25 november

13 / 0,23 %

19 november

17 / 0,3 %

12 november

17 / 0,3 %

5 november

17 / 0,3 %

29 oktober

2 / 0,04 %

22 oktober

0 / 0 %

15 oktober

0 / 0 %

8 oktober

0 / 0 %

1 oktober

0 / 0 %

24 september

0 / 0 %

17 september

0 / 0 %

10 september

0 / 0 %

3 september

1 / 0,02 %

27 augusti

0 / 0 %

21 augusti

0 / 0 %

13 augusti

0 / 0 %

6 augusti

0 / 0 %

30 juli

1 / 0,02 %

23 juli

3 / 0,05 %

16 juli

4 / 0,07 %

9 juli

6 / 0,1 %

2 juli

14 / 0,25 %

25 juni

10 / 0,18 %

18 juni

10 / 0,18 %

11 juni

4 / 0,07 %

4 juni

12 / 0,22 %

28 maj

8 / 0,15 %

20 maj

16 / 0,29 %

14 maj

21 / 0,38 %

7 maj

21 / 0,38 %

30 april

21 / 0,38 %


I tabellen redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom vård- och omsorgsboende i kommunal regi under år 2020, antal och andel. Totalt cirka 850 brukare. Redovisningen görs en gång i veckan på torsdagar, med start 30 april 2020.

Datum

Bekräftad
antal / andel

29 december

3 / 0,38 %

22 december

6 / 0,7 %

17 december

7 / 0,9 %

10 december

9 / 1,1 %

3 december

2 / 0,25 %

25 november

5 / 0,6 %

19 november

5 / 0,6 %

12 november

3 / 0,38 %

5 november

3 / 0,38 %

29 oktober

0 / 0 %

22 oktober

0 / 0 %

15 oktober

0 / 0 %

8 oktober

0 / 0 %

1 oktober

0 / 0 %

24 september

0 / 0 %

17 september

0 / 0 %

10 september

0 / 0 %

3 september

0 / 0 %

27 augusti

0 / 0 %

21 augusti

0 / 0 %

13 augusti

0 / 0 %

6 augusti

0 / 0 %

30 juli

0 / 0 %

23 juli

0 / 0 %

16 juli

0 / 0 %

9 juli

0 / 0 %

2 juli

4 / 0,5 %

25 juni

0 / 0 %

18 juni

2 / 0,25 %

11 juni

0 / 0 %

4 juni

5 / 0,6 %

28 maj

7 / 0,9 %

20 maj

9 / 1,1%

14 maj

9 / 1,1 %

7 maj

9 / 1,1 %

30 april

11 / 1,4 %


I tabellen redovisas antal hemtjänsttagare i kommunal regi med bekräftad covid-19 under år 2020, antal och andel. Totalt cirka 1 250 brukare. Redovisningen görs en gång i veckan på torsdagar, med start 30 april 2020.

Datum

Bekräftad
antal / andel

29 december

2 / 0,16 %

22 december

5 / 0,4 %

17 december

11 / 0,88 %

10 december

7 / 0,56 %

3 december

8 / 0,64 %

25 november

3 / 0,24 %

19 november

1 / 0,1 %

12 november

2 / 0,16 %

5 november

4 / 0,32 %

29 oktober

0 / 0 %

22 oktober

0 / 0 %

15 oktober

0 / 0 %

8 oktober

0 / 0 %

1 oktober

0 / 0 %

24 september

0 / 0 %

17 september

0 / 0 %

10 september

0 / 0 %

3 september

1 / 0,1 %

27 augusti

0 / 0 %

21 augusti

0 / 0 %

13 augusti

0 / 0 %

6 augusti

0 / 0 %

30 juli

0 / 0 %

23 juli

1 /0,1 %

16 juli

1 / 0,1 %

9 juli

1 / 0,1 %

2 juli

1 / 0,1 %

25 juni

0 / 0 %

18 juni

0 / 0 %

11 juni

2 / 0,16 %

4 juni

1 / 0,1 %

28 maj

0 / 0 %

20 maj

2 / 0,16 %

14 maj

3 / 0,24 %

7 maj

4 / 0,32 %

30 april

4 / 0,32 %

Hör av dig om du har frågor!

Vi gör allt för att den här situationen ska påverka dig och dina anhöriga så lite som möjligt. Vi förstår att det finns oro och frågor kring hur du och dina nära och kära påverkas.

Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor. Här är några allmänna tips att tänka på:

  • Undvik icke nödvändiga besök till våra vård- och omsorgsboenden. Alla nödvändiga besök behöver koordineras och du som har förkylningssymtom ska stanna hemma.
  • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.
  • Prova digitala möten. Har du en surfplatta, smartphone eller en dator är det möjligt att se din närstående, även om det inte går att träffas fysiskt. Varje avdelning på våra vård- omsorgsboenden har nu tillgång till surfplattor som kan användas för digitala möten med de boende. Kontakta boendet om du vill ha hjälp med att komma igång.

Johan Lindström

Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Uppdaterad: 6 maj 2021