Jämställdhetspriset

Eskilstuna kommun delar årligen ut ett jämställdhetspris och ett hedersomnämnande. Jury för priset och hedersomnämnandet är jämställdhetsberedningen.

Jämställdhetspriset delas ut till en organisation, en förening, ett företag eller en person som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Prissumman är 10 000 kronor.

Hedersomnämnandet går till en medarbetare eller enhet inom kommunkoncernen som på ett föredömligt sätt arbetat för att öka jämställdheten i kommunens verksamheter eller bolag.

Pristagarna presenteras vid en ceremoni i stadshuset i december.

Vem eller vilka får årets pris?

Känner du till någon eller några som kämpar för ökad jämställdhet? Nominera dina kandidater genom att fylla i formuläret nedan. Jury för priset och hedersomnämnandet är jämställdhetsberedningen.

Nominera till Eskilstuna kommuns jämställdhetspris och hedersomnämnande

Nomineringsperioden för år 2024 pågår till och med den 15 oktober.

Ditt förslag på mottagare av jämställdhetspriset / hedersomnämnandet.

Förklara varför din kandidat ska få priset. Skriv och förklara så utförligt som möjligt.

Beskriv exempel som gör kandidaten till en värdig vinnare. Om du har flera exempel, skriv ner alla. Förklara så utförligt och tydligt som möjligt. Skriv hellre mer än mindre.

Fyll i kontaktuppgifter till den/de som du nominerar.

Fyll i dina egna kontaktuppgifter.

Nomineringsperioden för år 2024 pågår till och med 15 oktober.

Tre kvinnor står bredvid varandra. Kvinnorna till vänster och höger håller i varsitt diplom och blommor. Kvinnan till höger håller i en check där det står 10 000.

Jämställdhetspriset 2023 delas ut av Lisa Friberg (S), ordförande jämställdhetsberedningen (mitten). Carolina Jozic, fysioterapeut (till höger), tilldelades jämställdhetspriset. Hedersomnämnandet tilldelades Tina Persson, skolchef för förskolan i Eskilstuna kommun (till vänster).

Pristagare 2023

Carolina Jozic, fysioterapeut, utmärker sig i jobbet för ett mer jämställt Eskilstuna med hälsa i ett långsiktigt fokus.

Motivering jämställdhetspriset 2023

Carolina Jozic gör en viktig insats för att göra Eskilstuna till en mer jämställd kommun ur ett hälsoperspektiv. Hon är en fysioterapeut med särskild kunskap om kvinnohälsa. Förutom behandling av vårdtagare håller hon kurser för vårdgivare och tränare. Genom sina sociala medier delar hon med sig av sin kunskap, reder ut fakta och slår hål på myter i ämnet. Bjussigt, enkelt och pedagogiskt informerar hon om till exempel bäcken, bäckenbotten, träning under och efter graviditet samt endometrios.

Vården och medicinsk forskning är oerhört ojämställd och det är inte ovanligt att kvinnor har lite eller felaktig kunskap om den egna kroppen. Här fyller Carolina en viktig funktion med sitt arbete inom kvinnohälsa. Carolina är medgrundare till appen Mammaträning som riktar sig till gravida, mammor och änglamammor. Appen erbjuder vägledning under och efter graviditet. Carolina hjälper kvinnor inom ett område där det finns ett stort kunskapsgap. Hon bidrar till ökad hälsa och gör stor skillnad för kvinnor i och utanför Eskilstuna. Carolina gör därmed ett viktigt jämställdhetsarbete genom att fylla på med kunskap inom ett område som inte prioriterats tillräckligt av forskning och vård.

Carolina Jozic gör stor skillnad för den kvinnliga vårdtagaren genom att komplettera vården och vägleda kvinnor innan och efter förlossning. Det kan gälla patienter som fortfarande har problem flera år efter en förlossning. Hon har djup kunskap om kvinnohälsa och som fysioterapeut har hon kunskap om kroppens biomekanik som barnmorskor inte har samma kännedom om. Med sina sociala plattformar har hon möjlighet att nå ut brett, både till kvinnor och män. På så vis utmärker sig Carolina i jobbet för ett mer jämställt Eskilstuna med hälsa i ett långsiktigt fokus.

Av dessa anledningar tilldelas Carolina Jozic Eskilstuna kommuns jämställdhetspris 2023.

Vad betyder priset för dig, Carolina Jozic?

– Att ha blivit tilldelad jämställdhetspriset är verkligen en ära och ett vackert kvitto på att det jag gör i mitt arbete är viktigt på så många plan. Inte bara för mina patienter utan för hela synen på fysioterapeutens roll inom kvinnohälsan. Innan jag nischade mig mot graviditet, bäckenbotten, postpartum och kvinnohälsa fanns inte det här omhändertagandet att få i Eskilstuna trots att så många lever med besvär. Jag är stolt över att jag varit med och kämpat för en förändring och väldigt glad över att få det här fina priset som uppmärksammar allt jag gör, säger Carolina Jozic.

Har du bestämt vad du vill göra med prispengarna?

– Prispengarna kommer att investeras i min digitala träningsapp Mammaträning för att se till att fler gravida och mammor får all kunskap och vägledning de har rätt till – oavsett var i landet de bor. Appen lanserades 2022 och är ett viktigt komplement till vården, just eftersom det inte finns kvinnohälsafysioterapeuter överallt i landet, avslutar Carolina.

Hedersomnämnande till Tina Persson skolchef för förskolan

2023 års hedersomnämnande tilldelas Tina Persson skolchef för förskolan i Eskilstuna kommun. Genom att ha jämställdhetsperspektivet med i det dagliga arbetet är Tina en chef vars ledarskap genomsyras av jämställdhet. Chefer inom Eskilstuna kommun ansvarar för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter och Tina utmärker sig särskilt inom detta.

Vad betyder hedersomnämnandet för dig, Tina Persson?

– Det synliggör det arbete vi gör tillsammans inom förskolan här i Eskilstuna kommun. Vi arbetar aktivt för att skapa ett jämställt samhälle och hedersomnämnandet blir en bekräftelse på vårt arbete inom förskolan. Att våga tänka nytt, att inte alltid göra som vi har gjort tidigare. Att vi visar våra barn att våga och att vara en förebild för allas lika värde, säger Tina Persson, skolchef för förskolan i Eskilstuna kommun.

Motivering hedersomnämnandet 2023

Chefer inom Eskilstuna kommun ansvarar för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Tina Persson utmärker sig särskilt inom detta. Förutom att styra och leda för ett långsiktigt arbete som genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv jobbar hon envetet för att öka medarbetarnas välmående.

Förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats, där det är svårt för medarbetarna att gå ifrån verksamheten för en stunds återhämtning. Det kan vara långa arbetsdagar med tunga lyft.

Nyligen har ett funktionsprogram för förskolan tagits fram. Det ska användas av alla berörda aktörer när nya förskolor byggs. Syftet är att skapa flexibla lärmiljöer för barnen, inomhus, utomhus och digitalt. I det arbetet har Tina, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, drivit frågan att alla nya förskolor SKA utrustas med ett litet gym. Ett rum där medarbetarna
inom förskolan kan komma för att få lite avskildhet, tid för träning och stärka sin fysiska förmåga. Eftersom det är en ekonomisk fråga så var det inte en självklarhet att hon skulle få ett ja. Men för Tina är det här en jämställdhetsfråga eftersom majoriteten av hennes medarbetare är kvinnor. Hon har visat på att flera manligt dominerade arbetsplatser har
tillgång till gym. För Tina är det viktigt att även hennes medarbetare har den tillgången, eftersom forskning visar på många friskfaktorer kopplade till just träning.

Genom att ha jämställdhetsperspektivet med i det dagliga arbetet är Tina en chef vars ledarskap genomsyras av jämställdhet. För Eskilstuna kommun är det viktigt att ha chefer med ett jämställdhetsperspektiv utifrån ambitionen att vara attraktiv arbetsgivare. Förskolan har brist på förskollärare, att satsa på medarbetarna i kvinnodominerade yrken
ökar attraktiviteten för Eskilstuna som arbetsgivare.

Av dessa anledningar tilldelas Tina Persson Eskilstuna kommuns Hedersomnämnande för bra jämställdhetsarbete 2023.

Eskilstuna kommun delar varje år sedan 2007 ut ett jämställdhetspris och ett hedersomnämnande. Jury för priset och hedersomnämnandet är jämställdhetsberedningen.

Priset ska tilldelas en organisation, ett företag eller enskild person som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Prissumman är 10 000 kronor.

Hedersomnämnandet går till en aktör inom kommunkoncernen som på ett föredömligt sätt arbetat för att öka jämställdheten i Eskilstuna kommuns verksamheter, inklusive de kommunägda bolagen.

 • 2023 Carolina Jozic, fysioterapeut
 • 2022 Kulturarbetarna Marie Selander och Emma Gustafsson
 • 2021 Sandi Haddad Sharro
 • 2020 Gunilla Lange
 • 2019 Eva Karlsson, BAMconsult
 • 2018 Eskilstuna golfklubb
 • 2017 LAVA-gruppen, Kvinnokliniken på Mälarsjukhuset
 • 2016 Tjejjouren Meja
 • 2015 Eskilstuna United DFF
 • 2014 Sörmlandsidrotten
 • 2013 Etown Grrrl Gang
 • 2012 Fredrik Pettersson, politisk redaktör på tidningen Folket och Rädda Barnens samtalsgrupp Ellen
 • 2011 Zarah Ismahil Hassan, Somaliska solidaritetsföreningen
 • 2010 Johanna Lundin, Kapten Mjausan
 • 2009 Tidningen Sméjournalen
 • 2008 Linden Hockey
 • 2007 Kulturföreningen Superhjältarna

 • 2023 Tina Persson, skolchef för förskolan i Eskilstuna kommun
 • 2022 Johanna Olofsson, rektor vuxenutbildning Eskilstuna kommun
 • 2021 Sofia Rytterström, rektor Rekarnegymnasiet, och Monica Wikberg, förstelärare på Rekarnegymnasiets bygg- och anläggningsprogram
 • 2020 Eva Königsson, tidigare förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen
 • 2019 Camilla Malmqvist, arbetshandledare på resursenheten AMA, Aktivitet Motivation Arbete
 • 2018 Cecilia Boström, tidigare jämställdhetsstrateg i Eskilstuna kommun
 • 2017 Nätverket Män i förskolan
 • 2016 Marianne Karlberg, före detta kommunstrateg jämställdhet
 • 2015 Lilla stadsmuseet
 • 2014 Ung Fritid
 • 2013 Emil Berggren, Räddningstjänsten
 • 2012 Anita Pettersson, före detta kommunstrateg jämställdhet
 • 2011 Arbetsgruppen som arrangerade ögonöppnarutbildningen om jämställdhet för andra brukare i daglig verksamhet/sysselsättning
 • 2010 Peter Lindvall, rektor Rinmangymnasiet
 • 2009 Anna Fridell, enhetschef Vuxenförvaltningen, Nätverket Män i förskolan
 • 2008 Graziella Belloni, konstmuseet
 • 2007 Kaija Pasanen, specialpedagog för Torshällas förskolor

Therese Byström

Kommunstrateg

Telefon:

Uppdaterad: 18 mars 2024