Jämställdhetspriset

Eskilstuna kommuns jämställdhetspris och hedersomnämnande.

Eskilstuna kommun delar varje år ut ett jämställdhetspris. Priset delas ut till en organisation, en förening, ett företag eller en person som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Prissumman är 10 000 kronor.

Jämställdhetspriset 2020 gick till Gunilla Lange (mitten) och hedersomnämnandet till Eva Königsson (till vänster). Lisa Friberg (S), jämställdhetsberedningens ordförande (till höger) delade ut priset på friluftsscenen vid Rademachersmedjorna i Eskilstuna den 24 november. Eftersom bilden togs under tider med coronarestriktioner är bilden ett fotomontage.

Nominera till Eskilstuna kommuns jämställdhetspris och hedersomnämnande

Nomineringsperioden för 2021 är stängd. Vi öppnar för nya nomineringar i början av mars 2022.

Pristagare 2020

Gunilla Lange tilldelas Eskilstuna kommuns jämställdhetspris 2020 och årets hedersomnämnande tilldelas Eva Königsson.

Gunilla Lange har bland annat varit ordförande för Kvinnojouren Moa och utvecklat ett nära och givande samarbete med Eskilstuna kommun i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Oavsett vilken plattform Gunilla agerat ifrån har hon alltid drivit jämställdhetsfrågorna med engagemang, glöd och stor kunskap.

Motivering jämställdhetspriset 2020

Oavsett vilken plattform Gunilla Lange agerat ifrån så har hon alltid drivit jämställdhetsfrågorna med engagemang, glöd och stor kunskap.Gunilla drev jämställdhetsfrågorna från fackligt håll under 90-talet.

I det arbetet bidrog hon bland annat till att uppmärksamma en kvinnodominerad yrkesgrupp som drabbats hårt av arbetslösheten, men som kom helt i skymundan av alla arbetslösa manliga byggnadsarbetare i den offentliga debatten.

Under 2000-talet engagerade sig Gunilla som egen företagare i organisationen Företagarna och drev där frågor om jämställdhet i näringslivet. Hon tog bland annat initiativ till ett projekt för invandrade kvinnor med företag och företagsidéer, som ledde till att flera nya företag startade i Eskilstuna.

Under 2000-talet har Gunilla i två omgångar varit ordförande för Kvinnojouren Moa. I den rollen har hon mycket engagerat och med stor kunskap om mäns våld mot kvinnor drivit på utvecklingen av Kvinnojouren Moa. Med Gunilla vid rodret har Kvinnojouren Moa utvecklat ett nära och givande samarbete med Eskilstuna kommun i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.Av dessa anledningar tilldelas Gunilla Lange Eskilstuna kommuns Jämställdhetspris 2020.

Vad betyder priset för dig, Gunilla Lange?

– Jag känner att jag faktiskt är värd detta pris. Jag har jobbat hårt och länge för jämställdhet och nu upplever jag en backlash vad gäller jämställdhet i stort så detta pris är mycket peppande och ger mig kraft att fortsätta kämpa för jämställhet, säger Gunilla Lange, som känner sig otroligt stolt och hedrad.

Har du bestämt vad du vill göra med prispengarna?

– Oj, jag visste inte att jag skulle få pengar också. Det blev en överraskning så jag har inte alls tänkt på det.

Hedersomnämnande till Eva Königsson

2020 års hedersomnämnande tilldelas Eva Königsson som enträget och målmedvetet arbetat för att få in jämställdhet som en naturlig del i vardagsarbetet i Kultur- och fritidsförvaltningens samtliga verksamheter. Hennes engagemang är ett gott exempel på hur långsiktigt och strukturerat arbete bidrar till ökad jämställdhet inom kommunkoncernen.

Vad betyder hedersomnämnandet för dig, Eva Königsson?

Jag känner mig mycket hedrad, tacksam och stolt. Jämställdhet är något som ständigt måste återerövras. Det är ett lagarbete och som chef har jag tänkt att det är viktigt att hela tiden ställa frågan; vem får vad på vilka villkor? säger Eva Königsson.

Motivering hedersomnämnandet 2020

Eva har enträget och målmedvetet arbetat för att få in jämställdhet som en naturlig del i vardagsarbetet i Kultur- och fritidsförvaltningens samtliga verksamheter. Hon skapade tidigt förutsättningar för ett lokalt nätverk för hållbar jämställdhet på förvaltningen och har regelbundet under sin tid som förvaltningschef lyft jämställdhetsperspektivet i olika sammanhang som till exempel på förvaltningsgemensamma möten.

Som förvaltningschef har Eva bidragit till att hela den förvaltning hon ansvarat för genomsyrats av jämställdhetsintegrering. Eva kan med god marginal beskrivas som en pionjär och hon har också bidragit till att Eskilstuna kommun har utmärkt sig i Sverige.

Eva har visat att det både i teorin och praktiken är så att jämställdhet är en ledningsfråga. Hennes engagemang är ett gott exempel på hur långsiktigt och strukturerat arbete bidrar till ökad jämställdhet inom kommunkoncernen.

Av dessa anledningar tilldelas Eva Königsson Eskilstuna kommuns Hedersomnämnande för bra jämställdhetsarbete 2020.

Eskilstuna kommun delar varje år sedan 2007 ut ett jämställdhetspris. Priset ska tilldelas en organisation, ett företag eller enskild person som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Prissumman är 10 000 kronor.

Kommunen delar också årligen ut ett hedersomnämnande. Det går till en aktör inom kommunkoncernen som på ett föredömligt sätt arbetat för att öka jämställdheten i Eskilstuna kommuns verksamheter, inklusive de kommunägda bolagen.

Jury för priset och hedersomnämnandet är jämställdhetsberedningen.

 • 2020 Gunilla Lange
 • 2019 Eva Karlsson, BAMconsult
 • 2018 Eskilstuna golfklubb
 • 2017 LAVA-gruppen, Kvinnokliniken på Mälarsjukhuset
 • 2016 Tjejjouren Meja
 • 2015 Eskilstuna United DFF
 • 2014 Sörmlandsidrotten
 • 2013 Etown Grrl Gang
 • 2012 Fredrik Pettersson, politisk redaktör på tidningen Folket och Rädda Barnens samtalsgrupp Ellen
 • 2011 Zarah Ismahil Hassan, Somaliska solidaritetsföreningen
 • 2010 Johanna Lundin, Kapten Mjausan
 • 2009 Tidningen Sméjournalen
 • 2008 Linden Hockey
 • 2007 Kulturföreningen Superhjältarna
 • 2020 Eva Königsson, tidigare förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen
 • 2019 Camilla Malmqvist, arbetshandledare på resursenheten AMA, Aktivitet Motivation Arbete
 • 2018 Cecilia Broström, tidigare jämställdhetsstrateg i Eskilstuna kommun
 • 2017 Nätverket Män i förskolan
 • 2016 Marianne Karlberg, före detta kommunstrateg jämställdhet
 • 2015 Lilla stadsmuséet
 • 2014 Ung Fritid
 • 2013 Emil Berggren, Räddningstjänsten
 • 2012 Anita Pettersson, före detta kommunstrateg jämställdhet
 • 2011 Arbetsgruppen som arrangerade ögonöppnarutbildningen om jämställdhet för andra brukare i daglig verksamhet/sysselsättning
 • 2010 Peter Lindvall, rekror Rinmangymnasiet
 • 2009 Anna Fridell, enhetschef Vuxenförvaltningen, Nätverket Män i förskolan
 • 2008 Graziella Belloni, konstmuséet
 • 2007 Kaija Pasanen, specialpedagog för Torshällas förskolor

Mathilda Lennmark

Kommunstrateg

Telefon:

Uppdaterad: 27 oktober 2021