Hällberga skola ligger 10 km söder om Eskilstuna. På skolgården finns en fotbollsplan som är mycket använd på vår och höst, men även vintertid då den är spolad till isbana. Den sköter idrotts-föreningen om.

Cirka 115 elever går på skolan från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har integrerade klasser; en förskoleklass, två 1-3:or och två 4-6:or där barnen lär sig att samarbeta över åldersgränserna. Här finns ett fritidshem och öppen verksamhet för de äldre barnen.

Uppdaterad: 23 april 2021