Gyllenhielmska leden

Gyllenhielmska leden sträcker sig från Årby med start vid Naturstugan till Sundbyholms gästhamn, vidare förbi Mora, Mälby fornborg och fram till Björsundsbron som angränsar till Strängnäs kommun.

Hela leden är ca 34 km lång och har fått sitt namn efter Carl Carlsson
Gyllenhielm som bland annat startade Sveriges första folkskola, i närheten av Sundby kyrka.

Vi har nyligen mätt upp leden på plats med gps, vilket gör att de nya mätvärdena är mer exakta och stämmer inte alltid med de gamla måtten på skyltarna. Vi åtgärdar så snart vi kan.

På grund av att ESEM utför schaktningsarbeten vid Slätviken - Kullersta sand så omdirigeras leden på några ställen i det området. Det är skyltat så ni som nyttjar leden ser hur ni kommer förbi det pågående arbetet på ett tryggt sätt.

Leden går genom skog, över bergknallar och längs fält. På sommaren kan du stanna till och ta ett bad i Sundbyholm, Slätviken eller vid Ostra knall. Naturen längs leden är också mycket fin på våren och hösten.

Det finns fyra naturliga etapper där man kan gå på eller av leden i närhet av busshållsplats och parkering. Det är etapperna: Årby-Torsharg ca 6,2 km, Torsharg-Slätviken ca 6,4 km, Slätviken-Sundbyholm ca 10,4 km och Sundbyholm-Björsund ca 11,1. Det finns flera bra alternativ för boende kring lederna, allt ifrån hotell till stugor och camping. Etappen som startar i Årby går delvis genom Årby naturreservat, där är speciella föreskrifter som gäller. Mer om det kan du läsa på Länsstyrelsens sida om reservatet.

Ledens markeringar och skyltar är senast uppdaterade under höst 2023. Detta görs två gånger om året så markeringarna skall vara tydliga och lätta att hitta. Färgmarkeringarna på träd och stolpar är orange.

Leden är sammanbunden i Björsund med Fogdöns pilgrimsled på Strängsnässidan, som är cirka 80 km lång.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsfakta om Gyllenhielmska leden

  1. Handikapptoalett:Nej
  2. Parkering:Ja, vid flera olika etapper.
  3. På- och avstigning vid entré:Ja, vid flera olika etapper.
  4. Ramp:Nej

Tillgänglighetsfakta om Gyllenhielmska leden

  1. Handikapptoalett:Nej
  2. Parkering:Ja, vid flera olika etapper.
  3. På- och avstigning vid entré:Ja, vid flera olika etapper.
  4. Ramp:Nej
Uppdaterad: 16 april 2024