Eskilstuna kommun
Röd och vit gammal träbyggnad med staket och gröna buskar till höger.

Gamla Teatern

Sveriges äldsta landsortsteater som fortfarande är i bruk. Under föreställningarna sitter publiken i en salong på övervåningen på trästolar och träbänkar. I teaterns nedervåning finns en cafédel med möjlighet till olika aktiviteter.

Gamla Teatern

Vid frågor om kommande arrangemang (t.ex. frågor om biljetter, tider, åldersgränser eller liknande) så hänvisar vi till respektive arrangör.

Telefon:

Uppdaterad: 10 februari 2022