Röd och vit gammal träbyggnad med staket och gröna buskar till höger.

Gamla Teatern

Sveriges äldsta landsortsteater som fortfarande är i bruk. Under föreställningarna sitter publiken i en salong på övervåningen på trästolar och träbänkar. I teaterns nedervåning finns en cafédel med möjlighet till olika aktiviteter.

 1. Automatiska dörröppnare:Nej
 2. Handikapptoalett:Ja, på gården.
 3. Hiss:Nej
 4. Hörselteknik:Nej
 5. Parkering:Nej
 6. På- och avstigning vid entré:Ja, det går att komma nära ingång men kulle finns till entrén.
 7. Ramp:Nej
 8. Utrymningsvägar:Nej, men vid t ex barnföreställningar visas dessa i bottenplan för tillgänglighet.

 1. Automatiska dörröppnare:Nej
 2. Handikapptoalett:Ja, på gården.
 3. Hiss:Nej
 4. Hörselteknik:Nej
 5. Parkering:Nej
 6. På- och avstigning vid entré:Ja, det går att komma nära ingång men kulle finns till entrén.
 7. Ramp:Nej
 8. Utrymningsvägar:Nej, men vid t ex barnföreställningar visas dessa i bottenplan för tillgänglighet.

Gamla Teatern

Vid frågor om kommande arrangemang (t.ex. frågor om biljetter, tider, åldersgränser eller liknande) så hänvisar vi till respektive arrangör.

Telefon:

Uppdaterad: 3 juni 2024