Kommunal yrkesvuxutbildning på gymnasienivå.

Nästa kursstart 16 september.

Ansökan till utbildningar som startar 16 september 2024 öppnar 3 juni och sista ansökningsdag är 11 augusti 2024.

Om yrket

En utbildning till VVS-montör ger dig stora möjligheter till jobb. En VVS-montör installerar, reparerar och utför service på rör och annan utrustning för värme, vatten och sanitet i bostadshus och andra lokaler. Du får en utbildning som följer branschens krav. Teori och praktik varvas och den arbetsplatsförlagda delen ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper på en arbetsplats.

Viktigt att veta om utbildningen

  • Utbildningen är 62 veckor lång.
  • Du kan ansöka om studiemedel på csn.se

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen.

Efter din utbildning hos oss kräver branschen att du gör ett visst antal timmar som anställd lärling på ett företag. Du gör sedan ett branschprov för att få ditt branschcertifikat. För att få göra provet krävs godkända betyg i kurserna från din utbildning samt godkänt i Matematik 1, Engelska 5 samt Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, eller motsvarande. Läs mer på www.vvsyn.se- VVS-branschens yrkesnämnd.

Kostnader

Du betalar själv för kurslitteratur och för resor till och från APL-plats samt för skyddsutrustning, arbetskläder och skor, cirka 4 000 kronor.

Förkunskapskrav

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Kurser som ingår i utbildningen

Detta är ett regionalt yrkespaket med delar från olika paket inom VVS. Läs om det regionala yrkespaketet på skolverket.se

Kurser som ingår i utbildningen
KurserPoäng
Orienteringskurs inför yrkesutbildning40
Systemuppbyggnad100
Värmelära100
Sanitetsteknik 1100
Verktygs- och materialhantering100
Elkraftteknik100
Värmeteknik 1100
Värmeteknik 2100
Fler kurser som ingår i utbildningen
Kurser fortsättningPoäng
Sanitetsteknik 2100
VVS svets och lödning rör100
VVS gassvetsning rör100
Entreprenadteknik100
Injusteringsteknik100
VVS-teknik200
Komvuxarbete VVS- och fastighetsprogrammet100
Totalt antal poäng1540

Frågor?

För frågor om ansökan, antagning och studie- och yrkesvägledning kontakta vuxenutbildningen.

Telefon: 016-710 10 30
E-post: komvux@eskilstuna.se
E-post: syv@eskilstuna.se
Webbplats: eskilstuna.se/komvux

Utbildningen genomförs av Movant på uppdrag av Eskilstuna kommun.
Kontakt på Movant: Elin Bratt
E-post: eskilstuna@movant.se
Webbplats: movant.se

EUs emblem. 12 gula stjärnor i en cirkel mot en blå bakgrund.

Medfinansieras av Europeiska unionen

Uppdaterad: 12 april 2024