Manlig undersköterska tar blodtryck på kvinnlig patient.

Undersköterska

Kommunal yrkesvuxutbildning på gymnasienivå.

Nästa kursstart 16 september.

Ansökan till utbildningar som startar 16 september 2024 öppnar 3 juni och sista ansökningsdag är 11 augusti 2024.

Om yrket

Arbetet inom vård och omsorg är ett viktigt, givande och ansvarsfullt arbete. Ta chansen och bli en av framtidens medarbetare i vård och omsorg, du behövs! Arbetet innebär oftast oregelbundna arbetstider; du kan arbeta dag, kväll, helg men också natt.

Viktigt att veta om utbildningen

  • Utbildningen är 78 veckor lång.
  • Du kan ansöka om studiemedel på csn.se

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen.

Det nya yrkespaketet för undersköterska inom vård- och omsorg är en gemensam utbildning för alla, oavsett vilken del av vård och omsorgsyrket man planerar att arbeta i. Möjlighet till viss specialisering ges inom ramen för kurserna vård- och omsorgsspecialisering eller komvuxarbetet.

Kostnader

Du betalar själv för eventuell kurslitteratur och för resor till och från APL-plats.

Förkunskapskrav

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper, visas genom nivåtest i svenska.

Kurser som ingår i utbildningen

Läs om yrkesutbildningen på skolverket.se

Frågor?

För frågor om ansökan, antagning och studie- och yrkesvägledning kontakta vuxenutbildningen.

Telefon: 016-710 10 30
E-post: komvux@eskilstuna.se
E-post: syv@eskilstuna.se
Webbplats: eskilstuna.se/komvux

Utbildningen genomförs av KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) på uppdrag av Eskilstuna kommun.
Kontakt på KUI: Anette König Tillenius
E-post: eskilstuna@kui.se
Webbplats: KUI Eskilstuna

EUs emblem. 12 gula stjärnor i en cirkel mot en blå bakgrund.

Medfinansieras av Europeiska unionen

Uppdaterad: 20 juni 2024