Eskilstuna kommun
En kvinna och två män på ett lager.

Lager och logistik i kombination med SFI/SVA

Kommunal yrkesutbildning i kombination med SFI.

Ansökan är öppen mellan 15 maj och 18 juni.

Om yrket

Det här är en utbildning för dig som vill kombinera svenskstudier med en yrkesutbildning. Du läser kurs D och svenska som andraspråk grundläggande parallellt med de yrkesinriktade gymnasiekurserna.

Utbildningen vänder sig till personer som är intresserade av att arbeta inom lager och logistik, t ex på en lagerterminal, en stormarknad eller i ett byggvaruhus.

Du får lära dig att köra A-truck och B-truck. Du får också kunskaper om godstransporter, lageradministration, plockhantering samt service och bemötande.

Viktigt att veta om utbildningen

  • Utbildningen är 50 veckor lång.
  • Startdatum för utbildningen är 2023-08-07 och slutdatum är 2024-07-19.
  • Du kan ansöka om studiemedel på csn.se

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen. Det betyder att du gör praktik ett antal veckor ute på en arbetsplats.

Kostnader

Kostnad för skyddsskor cirka 1500 kr kan tillkomma.

Förkunskapskrav

  • Svenskkunskaper motsvarande SFI kurs C studieväg 1 eller
  • Studerat ca 30 veckor på kurs C studieväg 1 eller
  • Nyss påbörjat kurs C studieväg 2.

Intervjuer och test genomförs innan antagning.

Kurser som ingår i utbildningen

Vill du ha mer information om kursinnehåll? Besök skolverket.se

Kurser som ingår i utbildningen
KurserPoäng
Orienteringskurs Introduktion100
Yrkessvenska100
Service och bemötande 1100
Logistik 1100
Lageradministration och terminallogistik200
Plocklagerhantering100
Lagerprocesser100
Orientering grundläggande kunskaper om arbetsliv200
Totalt antal poäng1000

Övrig information

  • Under utbildningen kan även poäng i svenska som andraspråk på grundläggande nivå tillkomma, efter avslutad D-kurs.
  • Antalet platser är begränsade.

Informationsträff med tolk hålls i aulan på Drottninggatan 12 den 8 juni klockan 10.00.

Frågor?

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta Yvonne Bark.
Telefon: 070-608 95 69
E-post: yvonne.bark@eskilstuna.se

Utbildningen genomförs av Kunskapscompaniet på uppdrag av Eskilstuna kommun.
Kontakt på Kunskapscompaniet: Sanna Ekström
E-post: sanna.ekstrom@kunskapscompaniet.se
Webbplats: kunskapscompaniet.se

Medfinansieras av Europeiska unionen

Uppdaterad: 2 juni 2023