Eskilstuna kommun
Kvinna i gul hjälm jobbar med en metallsvarv.

Industritekniska bas i kombination med SFI/SVA

Kommunal yrkesutbildning i kombination med SFI.

Ansökan är öppen mellan 19 juni till 6 augusti.

För ansökan kontakta Yvonne Bark.
Telefon: 070-608 95 69
E-post: yvonne.bark@eskilstuna.se

Om yrket

Det här är en utbildning för dig som vill kombinera svenskstudier med en yrkesutbildning. Du läser SFI kurs D och grundläggande svenska parallellt med de yrkesinriktade gymnasiekurserna.

Utbildningen ger dig grunderna i verkstadskunskap för arbete inom industrin men du har även möjlighet att vidareutbilda dig till svetsare eller CNC-operatör. En svetsare arbetar med att foga samman stål och andra metaller med hjälp av olika svetsmetoder och en CNC-operatör arbetar med att sköta datorstyrda maskiner som tillverkar detaljer av metall, trä eller plast.

Viktigt att veta om utbildningen

  • Utbildningen är 48 veckor lång.
  • Startdatum för utbildningen är 2023-09-11 och slutdatum är 2024-08-16.
  • Du kan ansöka om studiemedel på csn.se

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen. Det betyder att du gör praktik ett antal veckor ute på en arbetsplats.

Kostnader

Kostnad cirka 1200 kr plus eventuella resor till och från APL.

Förkunskapskrav

  • Svenskkunskaper motsvarande SFI kurs C studieväg 2 eller 3.

Kurser som ingår i utbildningen

Vill du ha mer information om kursinnehåll? Besök skolverket.se

Fler kurser som ingår i utbildningen
Kurser fortsättningPoäng
Materialkunskap 1100
Produktionskunskap 1100
Interna transporter50
Produktionsutrustning 2 / Svarv100
Produktionsutrustning 2 / Fräs100
Orienteringskurs inför val av
CNC/Svets
20
Totalt antal poäng1170

Övrig information

  • Under utbildningen kan även poäng i svenska som andraspråk på grundläggande nivå tillkomma, efter avslutad D-kurs.
  • Ger goda basfärdigheter för att senare kunna läsa vidare inom CNC och svets.
  • Möjlighet att ta truckkort.

Informationsträff med tolk hålls i aulan på Drottninggatan 12 den 16 augusti klockan 10.00.

Frågor?

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta Yvonne Bark.
Telefon: 070-608 95 69
E-post: yvonne.bark@eskilstuna.se

Utbildningen genomförs av Kunskapscompaniet på uppdrag av Eskilstuna kommun.
Kontakt på Kunskapscompaniet: Pernilla Jacobsson
E-post: pernilla.jacobsson@kunskapscompaniet.se
Webbplats: kunskapscompaniet.se

EUs emblem. 12 gula stjärnor i en cirkel mot en blå bakgrund.

Medfinansieras av Europeiska unionen

Uppdaterad: 22 september 2023