Person i svetsmask svetsar.

Industri med inriktning CNC eller svets

Kommunal yrkesvuxutbildning på gymnasienivå.

Nästa kursstart 16 september.

Ansökan till utbildningar som startar 16 september 2024 öppnar 3 juni och sista ansökningsdag är 11 augusti 2024.

Om yrket

CNC-operatör

En CNC-operatör arbetar med att sköta datorstyrda maskiner som tillverkar detaljer av metall, trä eller plast genom till exempel svarvning, borrning eller fräsning. CNC-utbildningen innefattar bland annat manuella och CNC-styrda maskiner, mätning med olika mätdon, ritningsläsning och möjlighet att ta truckkort.

Svetsare

Svetsare arbetar med att foga samman stål och andra metaller med hjälp av olika svetsmetoder. Man kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. Inom svetsutbildningen lär du dig att svetsa med de tre vanligaste metoderna: TIG, MIG/MAG, MMA.

Viktigt att veta om utbildningen

  • Du läser först ett baspaket och väljer sedan mellan inriktningarna CNC eller svets:
  • CNC-operatör är totalt 63 veckor lång.
  • Svetsare är totalt 72 veckor lång.
  • Du kan ansöka om studiemedel på csn.se

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen.

Utbildningen genomförs teoretiskt och praktiskt med modern utrustning och i första hand som individuell undervisning med tillgång till handledning. Kursen Heta arbeten ingår också i svetsutbildningen. Även träning inför certifikat/svetsarprövning ingår, dock ej själva certifikatet/svetsarprövningen.

Kostnader

Du betalar själv för eventuell kurslitteratur och för resor till och från APL-plats samt kostnader för skyddskläder, cirka 1 800 kr.

Förkunskapskrav

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Kurser som ingår i utbildningen

Läs om yrkesutbildningen på skolverket.se

Kurser CNC/svets (industri bas)
Kurser CNC/svets (industri bas)Poäng
Orienteringskurs inför yrkesutbildning60
Tillverkningsunderlag 1100
Industriell mätteknik – grund50
Produktionsutrustning 1/ svarv100
Produktionsutrustning 1/ fräs100
Industritekniska processer 1100
Materialkunskap 1100
Interna transporter50
Orienteringskurs inför val av CNC/svets – prova på20
Totalt antal poäng680

Frågor?

För frågor om ansökan, antagning och studie- och yrkesvägledning kontakta vuxenutbildningen.

Telefon: 016-710 10 30
E-post: komvux@eskilstuna.se
E-post: syv@eskilstuna.se
Webbplats: eskilstuna.se/komvux

Utbildningen genomförs av Kunskapscompaniet på uppdrag av Eskilstuna kommun.
Kontakt på Kunskapscompaniet: Pernilla Jacobsson
E-post: pernilla.jacobsson@kunskapscompaniet.se
Webbplats: kunskapscompaniet.se

EUs emblem. 12 gula stjärnor i en cirkel mot en blå bakgrund.

Medfinansieras av Europeiska unionen

Uppdaterad: 10 juni 2024