En manlig bussförare sitter bakom en ratt.

Bussförare i kombination med SFI/SVA

Kommunal yrkesutbildning i kombination med SFI.

Nästa kursstart

För information kontakta Yvonne Bark.
Telefon: 070-608 95 69
E-post: yvonne.bark@eskilstuna.se

Om yrket

Det här är en utbildning för dig som vill kombinera svenskstudier med en yrkesutbildning. Du läser kurs D och svenska som andraspråk grundläggande parallellt med de yrkesinriktade gymnasiekurserna.

Utbildningen vänder sig till personer som är intresserade av att arbeta som bussförare. Du får lära dig att köra buss och de kunskaper som krävs för att klara de prov som krävs på Trafikverket, för att tillgodose sig behörigheten D-körkort & YKB (yrkeskompetensbevis). Du får också kunskaper om service och bemötande och lättare yrkesmatematik.

Viktigt att veta om utbildningen

  • Utbildningen är 45 veckor lång.
  • Du kan ansöka om studiemedel på csn.se

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen. Det betyder att du gör praktik ett antal veckor ute på en arbetsplats.

Kostnader

Kostnad för läkarintyg, lämplighetsintyg och prov cirka 3500 kr kan tillkomma.

Förkunskapskrav

  • Svenskkunskaper motsvarande SFI kurs C studieväg 2 eller 3.
  • Svenskt B-körkort för manuell eller automatväxlad bil.
  • Fyllda 23 år vid kursens start.

Sökande som ej är antagna på SFI nu eller som kan visa upp betyg från annan skola kan få göra ett nivåtest för att visa upp att den har motsvarande svenskkunskaper i svenska som andraspråk.

Om ansökan mottages kommer urvalsintervju med sökande genomföras.

Kurser som ingår i utbildningen

Vill du ha mer information om kursinnehåll? Besök skolverket.se

Kurser som ingår i utbildningen
KurserPoäng
Orienteringskurs introduktion och yrkesmatematik200
Yrkestrafik – vux300
Persontrafik – vux200
Service och bemötande 1100
Service och bemötande 2100
Totalt antal poäng900

Övrig information

  • Under utbildningen kan även poäng i svenska som andraspråk på grundläggande nivå tillkomma, efter avslutad D-kurs.
  • Antalet platser är begränsade.

Informationsträff med tolk den 11 januari 2024 kl. 10-12 i aulan på Drottninggatan 12.

Frågor?

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta Yvonne Bark.
Telefon: 070-608 95 69
E-post: yvonne.bark@eskilstuna.se

Utbildningen genomförs av Kunskapscompaniet på uppdrag av Eskilstuna kommun.
Kontakt på Kunskapscompaniet: Sanna Ekström
E-post: sanna.ekstrom@kunskapscompaniet.se
Webbplats: kunskapscompaniet.se

EUs emblem. 12 gula stjärnor i en cirkel mot en blå bakgrund.

Medfinansieras av Europeiska unionen

Uppdaterad: 1 december 2023