Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildningar matchar de krav som företagen ställer på yrkesrollerna och de får bara finnas om arbetsmarknaden har ett faktiskt behov av den kompetens som utbildningen ger. Som studerande blir du därför mycket anställningsbar och cirka nio av tio har jobb efter examen.

Vilka kan söka till yrkeshögskolan?

  • Du som har slutförd gymnasieutbildning och/eller reell kompetens kan söka.
  • Reell kompetens är de faktiska kunskaper, erfarenheter, färdigheter och kompetenser en person har oavsett hur hen har tillägnat sig dem. I utbildningsplanen redogör då utbildningsanordnaren hur de bedömer reell kompetens. Det sker genom samtal, prov etc. och avgörs av varje utbildningsanordnare.
  • Till vissa utbildningar gäller dock en särskild behörighet.

Ansökan och utbildningsstarter

De flesta utbildningar startar till hösten och har ansökningstid under våren. Det finns också utbildningar som startar till våren och som har ansökningstid under hösten. Kontrollera därför vilka tider som gäller för den utbildning du är intresserad av.

När du utbildar dig till tekniker med inriktning robot intelligent warehouse lär du dig att arbeta med och hantera robotautomatiserade lager. Du får då kunskaper inom allt från kvalitets- och miljöledningssystem till planering och design av logistikprocesser. Allt för att effektivisera lagerhållningen!

Under utbildningen kommer du få blanda det teoretiska med det praktiska. Och där 25% av utbildningen består av Lärande i Arbete (LIA), där du får praktisera på en arbetsplats för att lära dig mer om yrket och dess arbetsuppgifter. Allt för att du ska bli så eftertraktad på arbetsmarknaden som möjligt efter examen!

Läs mer och ansök på Yrkeshögskolan SKY - Tekniker - Robot Intellegent Warehouse, 430 yh-poäng, platsbunden 

Det finns idag ett mycket stort behov av projekterings- och anläggningsingenjörer, särskilt inom det framtida digitala byggandet, BIM. Det beror främst på behovet av att bygga fler bostäder och infrastrukturella satsningar. Det mesta tyder dessutom på att kompetensbehovet kommer öka än inom just digitalt byggande. Flera till varande kopplade aktörer kan samverka smidigare, effektivare och helt oberoende kring förändringar och materialval. Du utvecklas inte bara inom anläggningsteknik utan hela den obrutna digitala byggkedjan, samverkan med andra involverade yrkesroller. Läs mer och ansök på Påhlmans Handelsinstitut

Läs mer och ansök på Påhlmans Handelsinstitut - Projekteringsingenjör, anläggning med BIM-kompetens, 400 poäng, satellit/bunden

En produktionstekniker arbetar med att genomföra förbättringar på processer och produktion som exempelvis metodutveckling och förbättringar av teknisk utrustning.

Att kunna se helheten i produktionen är viktigt för att förbättra materialflöden så att produktionen ska vara effektiv.

En stor del av arbetsuppgifterna handlar om att lösa olika typer av problem som uppstår i produktionen.

Läs mer och ansök på Kompetenscenter - Produktionstekniker, 390 yh-poäng, satellit/bunden

WHO räknar med att psykisk ohälsa kommer vara den största sjukdomsbördan i samhället redan 2030. Denna utbildning vänder sig

till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom psykiatri. Du får specialiserade kunskaper om exempelvis psykisk ohälsa, digitala arbetssätt, suicid och suicidprevention, hot och våld samt, prevention och återhämtning


Läs mer och ansök på KUI - Specialistundersköterska psykiatri, 200 yh-poäng, distans med närträffar .

Som systemutvecklare arbetar du med att fram nya och utveckla befintliga IT-system och är en central kompetens för den digitala utvecklingen. I din roll som systemutvecklare planerar, utför och identifierar du resursbehov för att genomföra specialiserade arbetsuppgifter som att utveckla applikationer, system och arbeta efter agila arbetsmetoder. Välkommen till en utbildning som tar dig med på den digitala utvecklingsresan!

Läs mer och ansök på Campus Nyköping - Systemutvecklare.NET, 400 yh-poäng, 2 år, Nyköping, Eskilstuna

Som Data Center-ingenjör eller tekniker ansvarar du för de grundläggande funktionerna för att datacentrets drift fungerar. Du löser problem och driftfrågor som är kopplade till kontrollanläggningar och övervakningssystem.

Läs mer och ansök på teknikhogskolan.se - Systemutvecklare.NET, 400 yh-poäng, 2 år, Nyköping, Eskilstuna

Som byggproduktionsledare inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) leder du arbetet i byggprojekt, är den som ansvar för hela byggprocessen och ser till att arbetslaget jobbar mot samma mål.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om renoveringsprojekt, teknisk utveckling och energieffektivisering. Du lär dig specifika kunskaper inom ROT såsom byggnadstekniska lösningar från olika tidsperioder, stambyten, om kulturmiljölagen, energieffektivisering av äldre byggnader och olika renoveringstekniker.

Läs mer och ansök på KYH - Byggproduktionsledare ROT, 430 yh-poäng, satellit och bunden

En solenergiprojektör planlägger och tar fram solenergianläggningar mot kund. Som solenergiprojektör konstruerar du lösningsförslag som uppfyller både kundens och branschens krav vad gäller prestanda och kvalitet. Du arbetar inte med själva monteringen av anläggningarna, utan administrerar installatörerna som sköter den.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper i att självständigt projektera mindre och större solenergianläggningar. Som solenergiprojektör arbetar du inom en av världens snabbast växande branscher. Intresset för hållbara energilösningar växer hos både privatpersoner och i planeringen av stora byggprojekt.

Läs mer och ansök på KYH - Solenergiprojektör, 425 yh-poäng, satellit och bunden

Specialist inom industriell mätteknik är en nyckelroll inom kvalitetssäkring av industriellt tillverkade produkter. Genom att bereda/utföra kontroll av geometriska produktkrav samt analysera resultatet av kontrollen bidrar du med en kärnkompetens för industrin.

Läs mer och ansök på Kunskapscompaniet - Specialist, industriell mättekniker, 230 yh-poäng, ca 1 år

Vi blir allt äldre och den åldrande människans behov av stöd och hjälp förändras. Multisjuka äldre är en växande patientgrupp som kräver ett individanpassat multiprofessionellt omhändertagande och alltfler vårdas i hemmet. Utbildningen ger dig kompetens inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi samt rollen som handledare.

Läs mer och ansök på KUI - Specialistundersköterska multisjuka äldre, 200 yh-poäng, distans med närträffar

En front-end-utvecklare gör verklighet av idéer genom att utveckla webbapplikationer, individuellt såväl som i grupp. Yrkesrollen har vuxit fram ur det som tidigare generellt kallades webbutvecklare och idag efterfrågas främst kunskaper inom språken JavaScript, HTML5, CSS3.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper i att utveckla mot CMS-verktyg och interaktion med databaser. Du lär dig att programmera i JavaScript och strukturera JavaScript-projekt. Det är en roll som kräver att du arbetar i projektteam och du får bland annat testa på hur det är att vara SCRUM-master. Du lär dig även React, ett bibliotek för webbapplikationer som det just nu är hög efterfrågan på ute hos företag.

Som front-end-utvecklare jobbar du med webbutveckling i team tillsammans kunder och övriga utvecklare, och du samarbetar även tätt med andra yrkesroller.

Läs mer och ansök på KYH - Front End Developer, 400 yh-poäng, satellit/bunden

Det finns ett stort behov av redovisningskonsulter och det beror främst på pensionsavgångar och på att antalet nya företag ökar. Du lär dig bland annat om löpande bokföring och bokslutsarbete samt att stötta arbetsgivaren att upprätta bokslut, årsbokslut, moms- och arbetsgivardeklarationer.

Läs mer och ansök på KYH - Redovisningskonsult, 400 yh-poäng, 2 år, satellit och bunden

En fastighetsingenjör har ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Du säkerställer även krav på driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering samt hyresgästens önskemål om inneklimat och driftsäkerhet.

Läs mer och ansök på KYH - Fastighetsingenjör tekniska system, 415 yh-poäng, ca 2 år, satellit och bunden

Som elektronikingenjör kan du jobba i nästan alla tekniska branscher inom stat, kommuner, energibolag, tillverkningsindustri och konsultfirmor. Det handlar bland annat om att du ska projektera, konstruera, prova, driva och underhålla elektrotekniska system.

Läs mer och ansök på Teknikhögskolan - Elektronikingenjör, 435 yh-poäng, ca 2 år, bunden

Du lär dig bland annat om ledarskap, lönsamhetsberäkningar samt lager och transporter i en internationellt konkurrenssatt arbetsmiljö. Framtidsutsikterna i yrkesrollen är stora där utvecklingen inom logistik och transport går snabbt framåt.

Läs mer och ansök på Kunskapscompaniet - Logistik- och transportledare, 390 yh-poäng, ca 2 år, bunden

Entreprenadupphandlare arbetar med inköp av entreprenader, både inom offentlig sektor och privata näringslivet. Utbildningen ger dig kompetens för att kunna arbeta med projektledning, dokumentation och anbudsvärdering. Målet är att ständigt skapa goda affärer utifrån långsiktiga samhällspolitiska mål med största möjliga nytta för organisationen.

Läs mer och ansök på phi.se - Entreprenadupphandlare bygg och mark, 400 yh-poäng, 2 år, bunden

Som tekniker för tunga maskiner och fordon arbetar du med att underhålla maskiner och fordon inom till exempel bygg-, jordbruks-och anläggningsbranschen. Utbildningen riktar sig till dig som gillar att meka med bilar och har ett genuint tekniskt intresse

Läs mer och ansök på ya.se - Tekniker tunga maskiner och fordon, 300 yh-poäng, ca 1,5 år, distans

Som robot och automationsprogrammerare har du övergripande kunskap om olika programmeringsspråk inom automation. Du konstruerar, diagnosticerar och åtgärdar felkoder samt avgör vilken automationslösning som är bäst lämpad till en applikation.

Läs mer och ansök på ya.se - Robot och automationsprogrammerare, 300 yh-poäng, ca 1,5 år, distans

Att jobba som behandlingspedagog kräver god kommunikationsförmåga då du möter de med olika problem så som utsatta barn eller personer med psykiska sjukdomar och gör individuell behandlingsplan för varje patient baserat på deras situation. Du jobbar bland annat i verksamheter tillhörande Statens institutionsstyrelse, kriminalvården, HVB inom missbruks- och barn/ungdomsvård alternativt psykiatrisk vård.

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Ska du ha Eskilstuna som utbildningsort måste du välja Falun som utbildningsort på ya.se.

Läs mer och ansök på ya.se - Behandlingspedagog, 400 yh-poäng, ca 2 år, distans

Utbildningen sker i lärlingsliknande former, en handledare - en lärling inom ett 80-tal olika hantverk i hela Sverige, studietakten är 100%. Den är förlagd hos godkänd arbetsplats och handledare. De teoretiska delarna färgas in och används i de praktiska momenten som blir alltmer avancerade efterhand. Utbildningen avslutas med Examensarbete/Gesällprov som ska sammanfatta alla delarna i utbildningen.

Läs mer och ansök på Hantverkslärling, 500 yh-poäng, ca 2 år

Mer om yrkeshögskolan

Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens kompetens- och rekryteringsbehov och leder därför ofta direkt till jobb efter examen. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov. Utbildningarna följer oftast arbetslivets rytm istället för den vanliga terminsindelningen. Därför börjar och avslutas utbildningarna olika tider under året. På yrkeshögskolans webbplats kan du läsa mer och se vilka utbildningar som finns över hela landet.

Distans: där är lärare och studenter i huvudsak åtskilda i tid och/eller rum. Den kan vara helt nätbaserad men också ha vissa obligatoriska möten.

Bunden: utbildningen är då förlagd till en viss ort/plats där den studerande under lektioner måste vara på plats.

Satellit/Bunden: är en utbildning som sker på schemalagda tider där studerande är på plats och läraren undervisar via video-konferenssystem, på flera orter samtidigt.

  • Du ansöker hos respektive utbildningsanordnare.
  • Ansökningsförfarandet kan se olika ut – läs noga igenom vad som gäller hos varje enskild anordnare så att du inte missar något.
  • Sista ansökningsdatum kan variera beroende på vilken utbildningsanordnare det är.
  • Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd, kontakta utbildningsanordnaren i tidigt skede och informera om vilka insatser som kan behövas (särskilt pedagogiskt stöd handlar om stöd i olika former för att kompensera svårigheter i studier som t ex anteckningsstöd, inläsning av litteratur och mentorstöd).
  • Om du vill veta mer, ring utbildningsanordnarna som gärna svarar på frågor.
Uppdaterad: 30 september 2021