Eskilstuna kommun
Kvinna iklädd varselkläder i en industrimiljö trycker på en skärm.

Processoperatör

Är du noggrann som person, kan arbeta skift och vill ha ett bra jobb? Satsa då på en kort utbildning på bara 15 veckor. Undervisningen bedrivs på vardagar mellan klockan 15.00 till 18.30

Ansökan till utbildningen stängde 5 november 2023.

Om yrket

En processoperatör ansvarar för att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser inom industriella områden som kemisk industri, pappers- och massaindustri, energisektorn, metallindustrin och sågverksföretag.

Genom noggrann övervakning ser processoperatören till att produktionsprocesserna följer förutbestämda parametrar och kvalitetsstandarder. Vid upptäckt av tekniska fel eller avvikelser är det deras uppgift att identifiera och lösa problemen för att säkerställa en smidig och effektiv produktionsprocess.

Processoperatören spelar en central roll i att optimera produktionsresultaten och bidrar till att säkerställa att företagets produktionsmål uppfylls.

Goda jobbmöjligheter

Det finns goda möjligheter till jobb efter utbildningen. Ett nära samarbete finns med bland annat företaget Senior Material som framöver kommer att ha ett stort behov av processoperatörer.

Senior tillverkar en nyckelkomponent, en separatorfilm, som finns i hållbara och driftsäkra litiumbatterier som bland annat finns i elektriska fordon. Renlighet och noggrannhet är två stora delar av produktionen på Senior där man arbetar i renrum och enligt 5S-metoden, vilket även många andra industrier arbetar enligt.

Målet är såklart att så många som möjligt av studenterna ska bli ”seniorer” (red anm: anställda på företaget Senior). Våra medarbetare är det viktigaste vi har och vi är väldigt stolta över den företagskultur vi lyckats skapa.
Cecilia Vallin, HR-chef på Senior Material Europe

Lediga jobb på Senior Material

Viktigt att veta om utbildningen

  • Utbildningen kommer att vara 15 veckor.
  • Startdatum för utbildningen är 11 december 2023 slutdatum är 22 mars 2024.
  • Du kan söka utbildningen via www.eskilstuna.se/alvis
  • Du kan ansöka om studiemedel på csn.se.

Kostnader

Du betalar själv för kurslitteratur och eventuell skyddsutrustning, arbetskläder och skor.

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundläggande nivå eller nivåtest.

Kurser som ingår i utbildningen

Kurser och poäng för utbildningen.
KurserPoäng
Orienteringskurs inför yrkesutbildning100
Industritekniska processer 1100
Produktionsutrustning 1100


Frågor?

För frågor om ansökan, antagning och studie- och yrkesvägledning kontakta vuxenutbildningen.

Telefon: 016-710 10 30
E-post: komvux@eskilstuna.se
E-post: syv@eskilstuna.se
Webbplats: eskilstuna.se/komvux

Utbildningen genomförs av Rinmangymnasiet.
Kontakt på Rinmangymnasiet: Sara Berglund
E-post: sara.berglund@eskilstuna.se
Webbplats: eskilstuna.se/rinman

Skillstuna

Verksamhetskoordinator Marica Anderbrink.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, onsdag och torsdag kl. 12.00-15.30
Fredag kl. 9.00-12.00

Medfinansieras av Europeiska unionen

Uppdaterad: 7 november 2023