Eskilstuna kommun

Studievägar

SFI är uppdelad i fyra kurser: A, B, C och D. Kurser startar var femte vecka året runt.

Innan du börjar

SFI gör en kartläggning av dina förkunskaper och förutsättningar. Beroende på din skolbakgrund placeras du i en grupp som passar för dig.

Studievägar - nivåer

Studieväg 1

Vänder sig till dig som har gått kort tid i skolan eller om du inte kan läsa och skriva på ditt modersmål. På studieväg 1 kan du läsa kurserna A,B,C och D.

Studieväg 2

Vänder sig till dig som har gått grundskola eller gymnasium. På studieväg 2 kan du läsa kurserna B,C och D.

Studieväg 3

Vänder sig till dig som har studerat på högskola eller universitet. På studieväg 3 kan du läsa kurserna C och D.

Kurserna B, C och D avslutas med ett nationellt prov som är obligatoriskt.

SFI Flex

SFI Flex är en utbildning för dig som vill studera och samtidigt arbetar, har praktik eller går en annan kurs. Du kan studera kurserna B, C och D. Vi vill tillsammans med dig göra ett individuellt schema.

Vuxenutbildningen

Informationscenter.

Webbplats: eskilstuna.se/komvux

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Drottninggatan 12, 632 17 Eskilstuna

Öppettider

Öppettider sommaren 2023

Öppettider Infocenter: Måndag-fredag kl. 08.00-14.00

Telefontider, vuxenutbildningen: Måndag kl. 10.00-14.00, onsdag-fredag kl. 10.00-14.00

Telefontider, SFI: Måndag och torsdag kl. 10.00-12.00

Telefontider, studie- och yrkesvägledning: Måndag och torsdag kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 4 maj 2023