Nivåer

SFI är uppdelad i fyra kurser: A, B, C och D. Kurser startar var femte vecka året runt.

Innan du börjar

SFI gör en kartläggning av dina förkunskaper och förutsättningar. Beroende på din skolbakgrund placeras du i en grupp som passar för dig.

Studievägar - nivåer

Studieväg 1

Vänder sig till dig som har gått kort tid i skolan eller om du inte kan läsa och skriva på ditt modersmål. På studieväg 1 kan du läsa kurserna A,B,C och D.

Studieväg 2

Vänder sig till dig som har gått grundskola eller gymnasium. På studieväg 2 kan du läsa kurserna B,C och D.

Studieväg 3

Vänder sig till dig som har studerat på högskola eller universitet. På studieväg 3 kan du läsa kurserna C och D.

Kurserna B, C och D avslutas med ett nationellt prov som är obligatoriskt.

SFI Flex

SFI Flex är en utbildning för dig som vill studera och samtidigt arbetar, har praktik eller går en annan kurs. Du kan studera kurserna B, C och D. Vi vill tillsammans med dig göra ett individuellt schema.

Vuxenutbildningen

Informationscenter

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Drottninggatan 12, 632 17 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-14.00

Telefontider, vuxenutbildningen:
måndag 08.00-14.00
onsdag-fredag 08.00-14.00

Telefontider, studie- och yrkesvägledning
måndag och torsdag 10.00-12.00

Uppdaterad: 30 september 2021