Tips för dig som vill träna svenska

Ibland måste du vänta innan du får plats på SFI. Då kan du själv börja lära dig svenska medan du väntar.

Några tips är bland annat att försöka prata lite med svenskar, lyssna på svensk radio och titta på svensk TV. Om du har barn som pratar svenska kan du också samtala med dem.

Övningar på webben

Lexikon på internet: Lexin

På biblioteken finns det kurslitteratur att låna, både på Stadsbiblioteket och på SFI:s bibliotek.

För dig som är asylsökande

Här finns också möjlighet att få undervisning i svenska:

Uppdaterad: 13 december 2021