Eskilstuna kommun

Läs- och skrivcenter

Du som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, kan få extra stöd. Om du är vuxen och osäker på om du har läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi kan du få göra en utredning (kartläggning).

Dyslexivecka 2 - 5 oktober 2023

Vi uppmärksammar Dyslexiveckan genom att ha ett bemannat informationsbord om dyslexi.

Besök oss på Vuxenutbildningen Drottninggatan 12, Eskilstuna
2 oktober kl. 09:30-10:00 samt 14:30-15:30
3 oktober kl. 09:30-10:00
4 oktober kl. 09:30-10:00
5 oktober kl. 09:30-10:00
Målgrupp alla Eskilstunabor över 18 år.

 

Det kostar inget för dig som bor i Eskilstuna kommun, förutom att det kan ta lite tid att göra utredningen. En speciallärare eller specialpedagog kan under utredningen avgöra om du har läs- och skrivsvårigheter och om den beror på dyslexi. Om du studerar på Komvux kan du få stöd i dina studier om du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

På Läs- och skrivcenter kan du få hjälp med:

  • kartläggning av din läs- och skrivförmåga.
  • intyg till körkort och högskoleprov så att du får längre provtid.
  • information om läs- och skrivsvårigheter på arbetsplatser eller i våra lokaler.
  • demonstration av alternativa lärverktyg.

Läs- och skrivcenter

Telefon:

Uppdaterad: 25 september 2023