Läs- och skrivcenter

Läs- och skrivcenter ger stöd i olika former till vuxna med läs- och skrivsvårigheter som bor i Eskilstuna. Här kan du till exempel få hjälp med pedagogisk dyslexiutredning, intyg till teoriprovet för körkort, intyg till högskoleprovet samt få information om dyslexi och assisterande teknik. Du som studerar på Komvux och har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan också få stöd i dina studier.

Är du osäker på om du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan du kontakta oss för mer information. Vi som arbetar på Läs- och skrivcenter är speciallärare/specialpedagog med utbildning och kompetens inom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

På Läs- och skrivcenter kan du få hjälp med:

Så här går en utredning till. Vi träffas cirka tre-fyra gånger och gör olika tester och samtalar. Ditt resultat analyseras för att avgöra om dina läs- och skrivsvårigheter beror på dyslexi eller inte. Utredningen är skriftlig och du kan använda den som stöd i olika sammanhang, till exempel vid studier och arbete. Utredningen är kostnadsfri om du är skriven i Eskilstuna kommun. Du som är skriven i annan kommun får betala en avgift för utredningen.

Du som har svårt att läsa kan ansöka om att få anpassningar för att underlätta vid teoriprovet. Anpassningarna är till exempel: förlängd tid, muntligt prov eller teoriprov med tolk. Anpassningarna gäller även dig som till exempel har ADHD, Autism eller någon annan funktionsvariation, som gör att du behöver stöd för att genomföra provet. Intyget är kostnadsfritt och erbjuds för dig som bor i Eskilstuna. Läs mer om anpassat teoriprov

Du som har dyslexi skriver samma högskoleprov som alla andra men du kan få ett intyg för att få förlängd tid. Intyget är kostnadsfritt för dig som bor i Eskilstuna. Du som är skriven i annan kommun får betala en avgift för intyget. Läs mer om förlängning av tid vid högskoleprov

Läs- och skrivcenter kan till exempel komma ut till skolor och arbetsplatser för att ge information om vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Läs- och skrivcenter erbjuder information om assisterande teknik till enskilda individer och grupper. Vi visar även hur man till exempel använder tekniken talsyntes, diktering, rättstavning samt uppläsningsfunktion för litteratur.

Studerar du på Komvux och har läs- skrivsvårigheter/dyslexi kan du få personligt stöd i dina studier. Tillsammans planerar vi stödet utifrån dina behov. Det kan till exempel vara studieplanering i den kurs du läser, studieteknik och förklaring av olika uppgifter.

Läs- och skrivcenter

Uppdaterad: 26 januari 2024