Läs- och skrivcenter

Du som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, kan få extra stöd. Om du är osäker på om du har läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi kan du få göra en utredning (kartläggning).

Det kostar inget för dig som bor i Eskilstuna kommun, förutom att det kan ta lite tid att göra utredningen. En speciallärare eller specialpedagog kan sedan avgöra om du har någon typ av läs- och skrivsvårighet. Även du som studerar på Komvux kan få hjälp.

På Läs- och skrivcenter kan du få hjälp med:

  • kartläggning av din läs- och skrivförmåga.
  • intyg till körkort och högskoleprov så att du får längre provtid.
  • information om läs- och skrivsvårigheter på arbetsplatser eller i våra lokaler.
    demonstration av alternativa lärverktyg.


Läs- och skrivcenter

Telefon:

Uppdaterad: 31 augusti 2021