Gymnasial nivå

Kurser på gymnasial nivå – motsvarar kurser som ges inom anpassade gymnasieskolan.

En röd dubbeldäckarbuss åker över en bro i London. I bakgrunden Big Ben.

För dig som vill gå vidare och bli säkrare på engelska.

 • Vi samtalar på engelska och tränar uttal.
 • Vi läser och skriver enkla texter.
 • Vi använder lexikon och andra hjälpmedel.
 • Vi lär oss om vardagsliv och seder i ett engelsktalande land.

2 timmar per vecka.

Kurskod: ENSENG51

Del av en miniräknare, en gradskiva, en passare och en gul penna ligger på ett rutat papper.

För dig som vill bli säkrare på att använda matematik i vardagen.

 • Vi löser matematiska vardagsproblem.
 • Vi tränar på de fyra räknesätten.
 • Vi tränar på decimaltal och procent.
 • Vi tränar på längd, volym, vikt, tid och temperatur.
 • Vi tränar på att avläsa tabeller och diagram.

2 timmar per vecka.

Kurskod: MAMMAT51

En kvinna sitter framför en dator och skriver på ett tangentbord.

För dig som läser och skriver och vill bli säkrare.

 • Vi tränar på att berätta och diskutera.
 • Vi läser och samtalar om texter av olika slag.
 • Vi skriver olika texter.
 • Vi använder datorer för att skriva, kommunicera och hämta information.

2 timmar per vecka.

Kurskod: SVBSVE51

Två yngre kvinnor sitter vid ett bord och läser ur en bok.

För dig som vill bli säkrare på svenska språket.

 • Vi tränar på att berätta och diskutera.
 • Vi läser och samtalar om texter av olika slag.
 • Vi tränar på svenska språkets uttal.
 • Vi skriver olika texter.
 • Vi använder datorer för att skriva, kommunicera och hämta information.

2 timmar per vecka.

Kurskod: SVOSVE51

Två händer som skriver på ett tangentbord till en bärbar dator.

För dig som vill utveckla ditt skrivande.

 • Vi läser och skriver olika typer av texter.
 • Vi samtalar om hur man skriver en varierad och intresseväckande text.
 • Vi skapar texter där ord, bild och ljud samspelar, tex film och digitala presentationer.

2 timmar per vecka.

Kurskod: SVBSKR5

Fem par händer på varandra i en hög.

För dig som vill lära dig mer om arbetslivet.

 • Vi läser och samtalar om arbetslivet.
 • Vi pratar om olika yrken.
 • Vi läser och samtalar om samspel i arbetslivet.
 • Vi lär oss mer om hälsa.
 • Vi gör studiebesök.

2 timmar per vecka.

Kurskod: GYRORI161a

Lärvux

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Drottninggatan 12, 632 17 Eskilstuna

Uppdaterad: 22 juni 2023