Eskilstuna kommun

Ämnesområden

Kurser inom ämnesområden - motsvarar kurser som ges inom grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan.

En leende kvinna håller om leende yngre kvinna.

För dig som vill träna på att klara dig på egen hand och lära dig samarbeta med andra. Kursen finns även som delkurser.

 • Vi studerar närmiljön, traditioner och högtider.
 • Vi diskuterar aktuella händelser i samhället.
 • Vi lär oss om i hemmet förekommande sysslor t.ex. matlagning, rengöring och hygien.
 • Vi samtalar om livsfrågor, kamratskap och relationer.

2,5 timmar per vecka.

Kurskod: SGRIND7

En banan, två päron och ett rött äpple.

Delkurs i Indvid och samhälle

För dig som vill lära dig mer om hur man kan sköta sitt hem och sin hälsa.

 • Vi lär oss mer om hälsa.
 • Vi planerar och genomför enklare matlagning.
 • Vi läser om och tränar på vardagliga sysslor i hemmet, tex tvätt och städning.

2,5 timmar per vecka.

Kurskod: SGRINDy

Ett träd med löv i höstfärger. I bakgrunden flera träd.

För dig som vill veta mer om hur din kropp fungerar, som vill träna på tid och pengar och lära dig mer om naturen.
Kursen finns även som delkurser.

 • Vi lär oss om människokroppen, växter och djur.
 • Vi arbetar med tids- och rumsuppfattning.
 • Vi tränar på att hantera pengar.
 • Vi lär oss om några vardagliga tekniska föremål och hur dessa fungerar.

2,5 timmar per vecka.

Kurskod: SGRNAT7

Svenska utspridda sedlar. På sedlarna står en börs. 

Delkurs i Natur och miljö

För dig som vill lära dig om pengar och pengars användning.

 • Vi studerar sedlar och mynt och hur de sorteras i värde.
 • Vi samtalar om hur man kan använda pengar,
  och om olika sätt att betala i vardagen.
 • Vi arbetar med de fyra räknesätten i praktiska situationer.

2,5 timmar per vecka.

Kurskod: SGRNATy

Två kvinnor sitter bredvid varandra i en soffa och tittar i bärbar dator som står på ett bord.

För dig som vill träna att kommunicera med andra.
Kursen finns även som delkurser.

 • Vi samtalar och lyssnar.
 • Vi tränar på att uttrycka tankar och känslor.
 • Vi arbetar med enkla texter och med bok och bildsamtal.
 • Vi tränar socialt samspel.
 • Vi använder oss av tekniska hjälpmedel.

2,5 timmar per vecka

Kurskod: SGRSPR7

En ung kvinna och man sitter vid ett bord med en uppslagen bok framför sig. 

Delkurs i Språk och kommunikation

För dig som vill arbeta med enkla texter och med bok- och bildsamtal.

 • Vi läser, arbetar och samtalar runt enklare texter.
 • Vi samtalar om bilder.
 • Vi skapar egna berättelser.

2,5 timmar per vecka

Kurskod: SGRSPRx

Storbritanniens flagga vajar i vinden från en flaggstång.

Delkurs i Språk och kommunikation

För dig som vill träna på att prata och förstå engelska.
Vi tränar på enkla ord och meningar.

 • Vi lyssnar på och pratar om engelska i böcker, film och musik.

2,5 timmar per vecka

Kurskod: SGRSPRy

Lärvux

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Drottninggatan 12, 632 17 Eskilstuna

Uppdaterad: 27 mars 2023