Studiemedel

Om du blir antagen till en kurs eller utbildning finns möjlighet att söka studiestartsstöd eller studiemedel från CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Studiestartsstöd är ett bidrag som du som är arbetslös kan få under en kortare tid för att läsa grundläggande och gymnasial inom komvux.

  • Det är ett studiebidrag – inte lån.
  • Du får extra tillägg om du har barn.
  • Du kan få bidrag i upp till 50 veckor.
  • Du kan studera på deltid.

Förutsättningar för att få studiestartsstöd

  • Du är arbetslös och har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader under de senaste 12 månaderna.
  • Du har en kort tidigare utbildning och stort behov av grundskole- eller gymnasieutbildning för att kunna få arbete.
  • Du är mellan 25 och 60 år.
  • Du har inte haft studiestöd från CSN de senaste tre åren.

Vuxenutbildningen

Informationscenter.

Webbplats: eskilstuna.se/komvux

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Drottninggatan 12, 632 17 Eskilstuna

Öppettider

Öppettider Infocenter: Måndag-fredag 08.00-14.00

Telefontider, vuxenutbildningen: Måndag 10.00-14.00, onsdag-fredag 10.00-14.00.

Telefontider, SFI: Måndag och torsdag 10.00-12.00

Telefontider, studie- och yrkesvägledning: Måndag och torsdag 10.00-12.00

Uppdaterad: 4 juni 2024