Kurs- och utbildningsstarter

Det är kursstart var femte vecka för enstaka kurser. I e-tjänsten hittar du allt om kurserna så som startdatum, studietakt, distans- eller klassrumsförlagd undervisning.

Du hittar aktuellt kursutbud, studieform och studietakt i e-tjänsten Alvis.

För att läsa heltid ska du läsa 20 poäng i veckan. För att läsa halvtid ska du läsa minst 10 poäng i veckan. Vi godkänner studier om max 20 poäng i veckan.

Gymnasiala kurser

Heltid

Halvtid

100 poäng på fem veckor

50 poäng på 5 veckor

200 poäng på tio veckor

100 poäng på 10 veckor.


Grundläggande kurser

Heltid

Halvtid

700 poäng på 35 veckor

700 poäng på 70 veckor

600 poäng på 30 veckor

600 poäng på 60 veckor

Vi erbjuder två studieformer:

  1. Klassrumsundervisning enligt schema. Du som elev behöver kunna närvara på schemalagda lektioner.
  2. Distansstudier. Du läser självständigt utifrån kurs på lärplattform. Du har möjlighet att få handledning.

Vuxenutbildningen

Informationscenter.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Drottninggatan 12, 632 17 Eskilstuna

Öppettider

Öppettider Infocenter: Måndag-fredag kl. 08.00-14.00

Telefontider, vuxenutbildningen: Måndag kl. 10.00-14.00, onsdag-fredag kl. 10.00-14.00

Telefontider, studie- och yrkesvägledning: Måndag och torsdag kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 25 november 2022