Extra hjälp med dina studier

Inom vuxenutbildningen kan vi erbjuda stöd för dig som behöver extra hjälp med dina studier.

Lärcenter

Plats: Vuxenutbildningen, sal C102 på Drottninggatan 12 (bottenplan).

Här finns Lärcenter, där du får hjälp med studier, studieteknik och ämnesstöd.

Du kan låna en dator över dagen och våra handledare talar bland annat somaliska, arabiska och engelska.

Måndagar och torsdagar finns möjlighet att få hjälp med datorproblem, som t.ex. problem med inloggning, efter ordinarie öppettider, mellan kl. 17.00-18.00. Du kan då antingen besöka Lärcenter, mejla sara.mohan@eskilstuna.se, ringa på nummer 076-495 97 56 eller nå Sara Mohan på Teams

Öppettider, schema

Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00 och 13.00-17.00.
Fredag kl. 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Stöd i matematik:

 • måndag kl. 9.00-12.00
 • tisdag kl. 13.00-17.00
 • onsdag kl. 13.00-17.00
 • torsdag kl. 9.00-12.00
 • fredag kl. 9.00-12.00

Stöd i engelska:

 • måndag kl. 11.00-12.00 och 14.00-15.00
 • torsdag kl. 9.00-11.00

Stöd i samhällsvetenskapliga ämnen:

 • måndag kl. 11.00-12.00 och 14.00-17.00
 • tisdag kl. 14.00-17.00
 • onsdag kl.14.00-17.00
 • torsdag kl. 13.00-17.00

Stöd i SFI/Svenska som andraspråk/Svenska:

 • måndag kl. 9.00-12.00 och 13.00-17.00
 • tisdag kl. 9.00-12.00 och 13.00-17.00
 • onsdag kl. 9.00-12.00 och 13.00-17.00
 • torsdag kl. 9.00-10.00 och 13.00-17.00
 • fredag kl. 9.00-12.00 och 13.00-15.00

Stöd i vårdämnen:

 • tisdag kl. 11.00-12.00 och 13.00-15.00

Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Språkcafé på engelska

Vi återkommer med nya datum.

Lärcenter

Telefon:

Läs- och skrivcenter

Du som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, kan få extra stöd. Om du är osäker på om du har läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi kan du få göra en utredning (kartläggning). Det kostar inget för dig som bor i Eskilstuna kommun, förutom att det kan ta lite tid att göra utredningen. En speciallärare eller specialpedagog kan sedan avgöra om du har någon typ av läs- och skrivsvårighet. Även du som studerar på Komvux kan få hjälp.

På Läs- och skrivcenter kan du få hjälp med

 • kartläggning av din läs- och skrivförmåga.
 • intyg till körkort och högskoleprov så att du får längre provtid.
 • information om läs- och skrivsvårigheter på arbetsplatser eller i våra lokaler.
 • demonstration av alternativa lärverktyg.

Läs- och skrivcenter

Vill du studera på Delta?

Har du en funktionsvariation eller koncentrationssvårigheter som gör att du behöver studera i en mindre grupp eller få en anpassning efter dina behov? Då kan du vända dig till Delta.

På Delta kan du studera svenska, engelska och matematik på grundskolenivå och gymnasienivå. På Delta finns en studiehall där du har möjlighet att studera i en lugn studiemiljö med stöd av handledare. Du har också möjlighet till coachande samtal.

Du som vill studera på Delta kan själv ta kontakt med en samordnare. Samordnaren kontaktar dig då för ett första möte.

Natalie El-Hage

Telefon:

Uppdaterad: 7 februari 2023