Extra hjälp med dina studier

Inom vuxenutbildningen kan vi erbjuda stöd för dig som behöver extra hjälp med dina studier.

Lärcenter

Lärcenter vid Vuxenutbildningen i Eskilstuna ligger på Drottninggatan 12, vid caféet på plan 1. Hit kan du som elev komma för att studera och för att få hjälp av lärare med dina studier.

Öppettiderna är måndag till torsdag 13.00-19.00.

Läs- och skrivcenter

Du som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, kan få extra stöd. Om du är osäker på om du har läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi kan du få göra en utredning (kartläggning). Det kostar inget för dig som bor i Eskilstuna kommun, förutom att det kan ta lite tid att göra utredningen. En speciallärare eller specialpedagog kan sedan avgöra om du har någon typ av läs- och skrivsvårighet. Även du som studerar på Komvux kan få hjälp.

På Läs- och skrivcenter kan du få hjälp med

  • kartläggning av din läs- och skrivförmåga.
  • intyg till körkort och högskoleprov så att du får längre provtid.
  • information om läs- och skrivsvårigheter på arbetsplatser eller i våra lokaler.
  • demonstration av alternativa lärverktyg.

Läs- och skrivcenter

Telefon:

Vill du studera på Delta?

Har du en funktionsvariation eller koncentrationssvårigheter som gör att du behöver studera i en mindre grupp eller få en anpassning efter dina behov? Då kan du vända dig till Delta.

På Delta kan du studera svenska, engelska och matematik på grundskolenivå och gymnasienivå. På Delta finns en studiehall där du har möjlighet att studera i en lugn studiemiljö med stöd av handledare. Du har också möjlighet till coachande samtal.

Du som vill studera på Delta kan själv ta kontakt med en samordnare. Samordnaren kontaktar dig då för ett första möte.

Natalie El-Hage

Telefon:

Uppdaterad: 22 oktober 2021