Odlarskolan ligger vid Mälarsjukhuset på promenadavstånd från Eskilstuna centrum. Skolan är belägen precis intill Odlarskogen med fina strövområden och motionsspår.

På Odlarskolan inryms två skolenheter

Odlarskolan 1 med rektor Pernilla Lindström där våra elever har svår intellektuell funktionsnedsättning, i de flesta fall tillsammans med CP, epilepsi och autism och andra flerfunktionshinder som t ex synnedsättning. Vi har ca 20 elever i åldrarna 6- 20 år som är indelade i fyra klasser med elever från både grund och gymnasieskolan.

Odlarskolan 2 med rektor Pernilla Lindström där våra elever har varierande grad av intellektuell funktionsnedsättning. Olika typer av flerfunktionsnedsättningar förekommer; t ex syn- och hörselnedsättningar, rörelsehinder och autism. Vi har ca 16 elever i åldrarna 9-16 år som är indelade i tre klasser. 

Vi har ett gemensamt fritidshem för de två skolenheterna. Ansvarig rektor är Pernilla Lindström.

Odlarskolan

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 15 juni 2022