Idunskolan finns på Idungatan 1 vid infarten till Eskilstuna centrum från E20. I närheten av skolan finns Årbyskogen, Bollhuset och idrottsplaner vid Balsta området.

Under läsåret 21/22 har vi cirka 43 elever på skolan i åldrarna 6-20 år som är indelade i nio klasser. Våra elever befinner sig i olika utvecklingsstadier och det som förenar dem är att alla har autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Vår stora och trygga skolgård erbjuder gungor, rutschkanor, sandlådor, gräs och asfalterade småvägar att cykla på. Skolan har ett fritidshem som heter Solen med de 4 avdelningarna Solstrålen, Solfjädern, Solrosen och Gymnasiet (vilket är LSS-korttidsvistelse.

Idunskolan

Telefon:

Besöksadress

Uppdaterad: 30 september 2021