Idunskolan finns på Idungatan 1 vid infarten till Eskilstuna centrum från E20. Det finns goda bussförbindelser till och från skolan. I närheten av skolan finns Årbyskogen, Bollhuset och idrottsplaner vid Balsta området.

Under läsåret 20/21 har vi cirka 42 elever på skolan i åldrarna 6-20 år som är indelade i nio klasser. Våra elever befinner sig i olika utvecklingsstadier och det som förenar dem är att alla har autism och intellektuell funktionsnedsättning. Vår inhägnade skolgård erbjuder gungor, rutschkanor, sandlådor, gräs och asfalterade småvägar att cykla på. Skolan har ett fritidshem som heter Solen.

Idunskolan

Telefon:

Besöksadress

Uppdaterad: 27 april 2021