Program som finns på kommunlicens

Programmen finns för alla elever i kommunala skolor och Skoldatateket har även utbildning i dessa.

Läromedelsguider på modersmål, en studiehandledare ”i örat”, dygnet runt, på elevens eget modersmål. Läromedelsguiden ger eleven en guidning genom läromedlet klassen jobbar med, kapitel för kapitel, moment för moment, på språken arabiska, somaliska, dari/persiska och tigrinja.

Ge dina flerspråkiga elever ett unikt verktyg för att förstå läromedlet, utveckla sina ämneskunskaper på svenska och modersmålet, och lyckas i skolan. Läromedelsguiderna motsvarar Skolverkets riktlinjer för studiehandledning. Logga in genom Inläsningstjänst.
Här finns en inspelad webbinarie .

På alla datorer finns talsyntesen som läser upp markerad text och det du skriver själv. Finns för många språk och används i dokument och på Internet. Skriv ClaroRead Plus vid datorns startknapp och sökruta. I licensen ingår också tillägget ClaroRead Chrome som hämtas från Chrome webstore och appen ClaroSpeak Plus för både ios och Android. Se manual och videoklipp härTill hemmen kan man också ladda ned talsyntesen från ett gemensamt konto på Skolon. Kontakta skoldatateket@eskilstuna.se för inloggningsuppgifter.

Creaza är ett kreativt och modernt läromedel som gör det enkelt för elever och lärare att skapa tecknade serier, filmer, digitala historier, tankekartor och presentationer.

Eskilstunas kommunala skolor har kommunlicens. Viktigt att lärare loggar in med Microsoft och eleverna med Google. Annars får man flera konton. Logga in med eskilstunamailen.

Se här sammanställning med lathund för inloggning och tips o trix och hur man kommer igång med Cartoonist och Mindomo. Samt handledning av Creaza på youtube.

Alla elever har tillgång till Inläsningstjänst och därmed intalade ljudfiler till alla läromedel. Finns även mycket skönlitteratur och fulltextböcker. Från förskoleklass till gymnasiet och Komvux. Logga in med epostadress på www.inlasningstjanst.se.
För att ge elever talbokstillstånd krävs Säkrare inloggning. Skicka mail till skoldatateket@eskilstuna.se så ordnar vi det. Du kan också läsa mer och titta på manualen.

Från Inläsningstjänst har vi även Begreppa och Polylino skola. Läs mer om dessa här ovan och nedan.

NE Nationalencyklopedin erbjuder digitala läromedel för högstadiet samt gymnasiet. Finns också en mängd filmer. Som elev/lärare i kommunala skolor blir du gruppinloggad på www.ne.se.

Flerspråkig digital boktjänst. Polylino skola är mycket mer än ljud. Klassen får över 3600 riktigt bra böcker med ljud, bild och text anpassade för F-9. Polylino skola finns tillgänglig på surfplatta, mobil och webb.

Logga in genom Inläsningstjänst.

Här finns en inspelad webbinarie.

Stavningskontroll på engelska för Word. Öppna programmet genom att klicka på fliken Oribi i Word.

I dokument i Chrome finns den under Tillägg i menyraden om man loggar in med kommunmailen.

Länk till manual och videoklipp.Kan även laddas ned från Skolon till hemdator.

Kontakta skoldatateket@eskilstuna.se för inloggningsuppgifter.

Få hjälp med stavningen med stavningskontroll på svenska för Word. Öppna programmet genom att i Word klicka på fliken Oribi. Skall finnas på alla kommunens skolor.

I dokument i Chrome finns den under Tillägg i menyraden om man loggar in med kommunmailen.

Länk till manual och videoklipp. Kan även laddas ned från Skolon till hemdator.

Kontakta skoldatateket@eskilstuna.se för inloggningsuppgifter.

Till Eskilstuna kommuns grundskolor har det köpts in Hitachi interaktiva projektorer. Med följer programvaran Starboard med en speciell penna som gör en vanlig whiteboard interaktiv.

Lise-Lott Larsson, tidigare utvecklare Eskilstuna kommun, har gjort mycket bra instruktionsfilmer. Starboard videoguider på svenska.

SLI.se hittar du ett filmutbud med bl.a. Utbildningsradions hela utbud i kombination med kommersiell film.

Skoldatateket

Kom till oss för att lära dig mer om teknikens möjligheter för barn/elever i behov av stöd och för alla elever att nå målen.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Bruksgatan 17
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag kl 8.00-17.00

Uppdaterad: 4 oktober 2021