Program som finns på kommunlicens

Programmen finns för alla elever i kommunala skolor och Skoldatateket har även utbildning i dessa.

Läromedelsguider på modersmål, en studiehandledare ”i örat”, dygnet runt, på elevens eget modersmål. Läromedelsguiden ger eleven en guidning genom läromedlet klassen jobbar med, kapitel för kapitel, moment för moment, på språken arabiska, somaliska, dari/persiska och tigrinja.

Ge dina flerspråkiga elever ett unikt verktyg för att förstå läromedlet, utveckla sina ämneskunskaper på svenska och modersmålet, och lyckas i skolan. Läromedelsguiderna motsvarar Skolverkets riktlinjer för studiehandledning. Grundskolan loggar in med Google (både lärare och elev) genom Inläsningstjänst. Gymnasiet med epostadress.
Här finns en inspelad webbinarie

Webbinarier under våren 2022

På alla datorer finns talsyntesen som läser upp markerad text och det du skriver själv. Finns för många språk och används i dokument och på Internet. Skriv ClaroRead Plus vid datorns startknapp och sökruta. I licensen ingår också tillägget ClaroRead Chrome som hämtas från Chrome webstore och appen ClaroSpeak Plus för både ios och Android. Till hemmen kan man också ladda ned talsyntesen från ett gemensamt konto på Skolon. Kontakta skoldatateket@eskilstuna.se för inloggningsuppgifter.

Creaza är ett kreativt och modernt läromedel som gör det enkelt för elever och lärare att skapa tecknade serier, filmer, digitala historier, tankekartor och presentationer.

Eskilstunas grundskola har kommunlicens. Viktigt att lärare loggar in med Microsoft och eleverna med Google. Annars får man flera konton. Logga in med eskilstunamailen.

Se här sammanställning med lathund för inloggning och tips o trix och hur man kommer igång med Cartoonist och Mindomo. Samt handledning av Creaza på youtube.

Fonologia är ett individualtest som är baserat på den senaste forskningen kring dyslexi. Testet genomförs med en iPad och kartlägger de fonologiska färdigheter som kan orsaka svårigheter hos testpersonen. Fonologia ger bra förutsättningar för fortsatt arbete med läs- och skrivutvecklingen.

Logga in på Inläsningstjänsts sida för att läsa mer. Grundskolan loggar in med Google. Gymnasiet med epostadress. Appen tas hem från Appstore alternativt finns redan på din iPad.

Webbinarier under våren 2022.

Alla elever har tillgång till Inläsningstjänst och därmed intalade ljudfiler till alla läromedel. Finns även mycket skönlitteratur och fulltextböcker. Från förskoleklass till gymnasiet och Komvux.
Grundskolan loggar in med Google och gymnasiet med sin epostadress och lösenord på www.inlasningstjanst.se.
För att ge elever talbokstillstånd krävs Säkrare inloggning. Skicka mail till skoldatateket@eskilstuna.se så ordnar vi det.

Webbinarier under våren 2022

Från Inläsningstjänst har vi även Begreppa, Polylino skola och Fonologia. Läs mer om dessa på denna sida.

Vi har kommunlicens på digitala läromedel från NE360. Det finns från förskoleklass till gymnasiet.

Nu har vi också tillgång till en brittisk motsvarighet till NE:s uppslagsverk, Britannica.

Som elev och lärare i grundskolan loggar ni in med Google på www.ne.se. Gymnasiet loggar in med sin epostadress.
Se inspelade webbinarier:
Inspelning del 1 för F-3. Importering av klasser och att göra kurser.
Inspelning del 2 för F-3. Funktioner och tips mm.

Inspelning del 1 för 4-9. Importering av klasser och att göra kurser.
Inspelning del 2 för 4-9 . Funktioner o tips mm.

NE kan även komma ut till skolorna.

Se även välkomstinfo från NE. Pdf, 230 kB.

Beskrivning för att komma igång och svar från NE.

Junior-apparna till NE för F-3 kommer att skjutas ut till de iPads som IT hanterar när dessa är laddade och anslutna till wi-fi. Se länk
Till alla iPads samma lösenord:

Användarnamn: junioreskilstuna
Lösenord: junioreskilstuna
Det som sparas hamnar på respektive iPad.

Flerspråkig digital boktjänst. Polylino skola är mycket mer än ljud. Klassen får över 3600 riktigt bra böcker med ljud, bild och text anpassade för F-9. Polylino skola finns tillgänglig på surfplatta, mobil och webb.

Logga in genom Inläsningstjänst. Grundskolan loggar in med Google, både lärare o elever.

Här finns en inspelad webbinarie.

Webbinarier under våren 2022

Stavningskontroll på engelska för Word. Öppna programmet genom att klicka på fliken Oribi i Word.

I dokument i Chrome finns den under Tillägg i menyraden om man loggar in med kommunmailen.

Kan även laddas ned från Skolon till hemdator.

Kontakta skoldatateket@eskilstuna.se för inloggningsuppgifter.

Få hjälp med stavningen med stavningskontroll på svenska för Word. Öppna programmet genom att i Word klicka på fliken Oribi. Skall finnas på alla kommunens skolor.

I dokument i Chrome finns den under Tillägg i menyraden om man loggar in med kommunmailen.

Kan även laddas ned från Skolon till hemdator.

Kontakta skoldatateket@eskilstuna.se för inloggningsuppgifter.

Till Eskilstuna kommuns grundskolor har det köpts in Hitachi interaktiva projektorer. Med följer programvaran Starboard med en speciell penna som gör en vanlig whiteboard interaktiv.

Lise-Lott Larsson, tidigare utvecklare Eskilstuna kommun, har gjort mycket bra instruktionsfilmer. Starboard videoguider på svenska.

SLI Education erbjuder via SLI Play lärare och elever ett stort utbud av strömmande utbildnings- och spelfilmer samt fack- och skönlitteratur.

Legimus.se kan du söka och låna anpassade talböcker för dig med någon läsnedsättning, ingen diagnos krävs. Det finns ca 100 000 titlar, mest skönlitteratur. Bakom webbplatsen står Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Antingen har skolbiblioteket tillstånd att göra konton eller så får man beställa tid på Stadsbiblioteket för att skapa en användare. Sedan laddar man ned böckerna hemifrån till dator, surfplatta eller telefon. Är man under 18 år måste förälder vara med eller att man som lärare går med en grupp elever om föräldern innan har skrivit på avtalet, OBS! boka då tid på biblioteket.

För att ladda ned detta avtal: Avtal förälders påskrift Legimus Pdf, 65 kB.

Alla böcker är intalade, alltså ej talsyntes. Det finns även böcker i punktskrift.

Ladda ned gratis app för att lyssna på telefon eller surfplatta. App Store eller Google Play.

Nedan är ljudutjämningssystem som skolan kan låna för att bedömma själva.

Vi har tre olika system.

Gemensamt för systemen är att de sänder ljudet från en lärarmikrofon via högtalare så att alla elever kan höra lika bra oavsett var i klassrummet de sitter.

Fördelarna med ljudutjämningssystem är många, både för lärare och elever. Läraren kan tack vare ljudutjämningssystemet använda ett normalt röstläge utan att överanstränga sina stämband. Det minskar tröttheten hos elever och lärare samtidigt som den ökar koncentrationsförmågan hos eleverna. Elever med specifika inlärningssvårigheter som t.ex. ADHD kan lättare ta del av vad läraren säger. Även elever som inte har svenska som modersmål upplever en bättre inlärningsmiljö vid användning av ljudutjämningssystem. Priserna är ungefär lika, 15-17 000:- per enhet. Billigare om man köper fler.

Vi tänker att lånetid kan vara två-tre veckor. Skriv till oss om ni vill låna.

Skoldatateket

Kom till oss för att lära dig mer om teknikens möjligheter för barn/elever i behov av stöd och för alla elever att nå målen.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Skicka posten till:

Skoldatateket
Alva Myrdals gata 5, Värjan
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag kl 8.00-17.00

Uppdaterad: 13 mars 2023