Se vår site Skoldatateket där vi lägger upp alla tips, filmer, lahundar och annat som är bra att ha.

Skoldatateket Site

Legimus.se kan du söka och låna anpassade talböcker för dig med någon läsnedsättning. Finns ca 100 000 titlar, mest skönlitteratur. Bakom webbplatsen står Myndigheten för tillgängliga medier.

Första gången så måste man gå till biblioteket för att skapa en användare. Sedan laddar man ned böckerna hemifrån till dator, surfplatta eller telefon. Är man under 18 år måste förälder vara med eller att man som lärare går med en grupp elever om föräldern innan har skrivit på avtalet.

För att ladda ned detta avtal: Avtal förälders påskrift Legimus

Alla böcker är intalade, alltså ej talsyntes. Det finns även böcker i punktskrift.

Ladda ned gratis app för att lyssna på telefon eller surfplatta. App Store eller Google Play

Vi har tre olika system som skolan kan låna för att uppleva själva.
RedCat från Redport
Roger Soundfield från Phonak
FrontRow från Frölunda Data

Gemensamt för systemen är att de sänder ljudet från en lärarmikrofon via högtalare så att alla elever kan höra lika bra oavsett var i klassrummet de sitter.

Fördelarna med ljudutjämningssystem är många, både för lärare och elever. Läraren kan tack vare ljudutjämningssystemet använda ett normalt röstläge utan att överanstränga sina stämband. Det minskar tröttheten hos elever och lärare samtidigt som den ökar koncentrationsförmågan hos eleverna. Elever med specifika inlärningssvårigheter som t.ex. ADHD kan lättare ta del av vad läraren säger. Även elever som inte har svenska som modersmål upplever en bättre inlärningsmiljö vid användning av ljudutjämningssystem. Priserna är ungefär lika, 15-17 000:- per enhet. Billigare om man köper fler.

Vi tänker att lånetid kan vara två-tre veckor. Skriv till oss om ni vill låna.

Uppdaterad: 28 april 2021