Skoldatateket är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. I vår verksamhet finns både specialpedagogisk och teknisk kompetens och till oss kan ni komma för att lära er mer om teknikens möjligheter för barn/elever i behov av stöd och för alla elever att nå målen.
Vi erbjuder även pedagogisk handledning.

Det är kostnadsfritt för föräldrar och personal inom de kommunala skolorna att komma till oss.
Övriga betalar 750:-/timme exklusive moms. Gäller hel grupp.

Kontakta oss på telefon 016 710 7131 eller epost till skoldatateket@eskilstuna.se för att boka in ett besök eller kontakt.

Skoldatateket
Uppdaterad: 12 maj 2021