Eskilstuna kommun

NTA - naturvetenskap och teknik för alla

NTA:s teman är utvecklade utifrån förskolans och skolans styrdokument. De är utvecklade utifrån en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Våra teman ger stöd för ett aktivt undersökande arbetssätt och ger rika möjligheter till diskussioner kring innehåll som rör ett eller flera av ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik.

NTA

NTA-konceptet är ett skolutvecklingsprogram som erbjuder kompetensutveckling för lärare och ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund för elever.

Telefon:

Uppdaterad: 4 oktober 2021