Eskilstuna kommun

NTA - naturvetenskap och teknik för alla

Kontakta oss

Här kan du kontakta oss på NTA.

NTA

NTA-konceptet är ett skolutvecklingsprogram som erbjuder kompetensutveckling för lärare och ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund för elever.

Telefon:

Tomas Eriksson

NTA samordnare/ Nt-utvecklare

Telefon:

Uppdaterad: 4 oktober 2021