NTA - naturvetenskap och teknik för alla

NTA-konceptet är ett skolutvecklingsprogram som erbjuder kompetensutveckling för lärare och ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund för elever.

Läs mer om NTA NTA:s hemsida

Uppdaterad: 7 april 2021