Eskilstuna kommun

Läsåret ht 2022 - vt 2023

Naturskolan erbjuder teman året runt och det viktigaste är att temat man väljer blir ett komplement eller en fördjupning till ett pågående arbetsområde på egna skolan.

Naturskolan vill att pedagoger tydligt ska kunna se kopplingen mellan en ämnesintegrerad tematisk naturskoledag och måluppfyllelsen av styrdokumentens mål för förskola och grundskola, dvs enligt Lpfö98 och centrala mål ur LGR11.

Naturskolan erbjuder teman som Vatten, att lära med alla Sinnena, Frukter & Frön, Hållbar Utveckling, Nedbrytare eller Småkryp, forntid samt ett jultema finns som en avslutning på terminen.

Vi har ett tema för IN-grupper som vi kallar "introduktion svensk natur" som ligger parallellt under hela terminen, framför allt på fredagar.

 • v. 35-40 Vattentema, Småkryp på land, Frukt och Frö, Sinnena
 • v. 41-45 Nedbrytare, Forntid, Hållbar utveckling, Sinnena
 • v. 47-50 Jultema med Naturslöjd
 • v. 36-50 Introduktion Svensk Natur (fredagar).

 • v. 2 - 9 Vinterns däggdjur,
 • v. 2 - 9 Vinterns fåglar, Eldtema, Friluftsliv på vintern
 • v. 10- 14 Forntid
 • v. 12 - 17 Våren, Sinnena
 • v. 16 - 17 Teknik (enkla maskiner åk 3-4)
 • v. 18 - 22 Hållbar utveckling, Allemansrätt, Småkryp
 • v. 19 - 23 Vattentema

Vi har ett tema för IN-grupper som vi kallar "introduktion svensk natur" som ligger parallellt på fredagar under hela terminen.

Naturskolan

Naturskolan i Eskilstuna drivs i kommunal regi och har för närvarande två pedagoger anställda: Ann-Sofie Hagen och Magnus Svarfvar.

Besöksadress

Postadress

Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 Eskilstuna

Uppdaterad: 5 januari 2023