Läsåret 20/21

Naturskolan erbjuder teman året runt och det viktigaste är att temat man väljer blir ett komplement eller en fördjupning till ett pågående arbetsområde på egna skolan.

Naturskolan vill att pedagoger tydligt ska kunna se kopplingen mellan en ämnesintegrerad tematisk naturskoledag och måluppfyllelsen av styrdokumentens mål för förskola och grundskola, dvs enligt Lpfö98 och centrala mål ur LGR11.

Naturskolan erbjuder teman som Vatten, att lära med alla Sinnena, Frukter & Frön, Hållbar Utveckling, Nedbrytare eller Småkryp, forntid samt ett jultema finns som en avslutning på terminen.

Vi har ett tema för IN-grupper som vi kallar "introduktion svensk natur" som ligger parallellt under hela terminen, framför allt på fredagar.

v. 35-39

v. 39-41

v. 42-47

v. 48-50

v. 2-9 Vinterns däggdjur, vinterns fåglar, eldtema, friluftsliv på vintern

v. 10-13 Forntid, våren, sinnena

v. 14-17 Våren, sinnena, hållbar utveckling, allemansrätt

v. 18-23 Vattentema, småkryp på land, hållbar utveckling, allemansrätt

Vi har ett tema för IN-grupper som vi kallar "introduktion svensk natur" som ligger parallellt på fredagar under hela terminen.

Uppdaterad: 7 april 2021