Eskilstuna kommun

Varför en naturskola?

Genom naturskolans verksamhet vill vi öka barn och vuxnas intresse för naturen och naturrummets användbarhet. Naturskolan i Eskilstuna drivs i kommunal regi.

Verksamheten är riktad till barn och ungdomar i åldrarna från förskoleklass till gymnasium. Klasser och elevgrupper tillbringar tillsammans med sina lärare en hel- eller halvdag dag i ett utvalt tema på naturskolan eller vid egna skolan. Då åker Naturskolan ut till skolornas närmiljö.

Naturskolan erbjuder även fortbildningskurser i utomhuspedagogik för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Naturskolan

Naturskolan i Eskilstuna drivs i kommunal regi och har för närvarande två pedagoger anställda: Ann-Sofie Hagen och Magnus Svarfvar.

Besöksadress

Postadress

Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 Eskilstuna

Uppdaterad: 14 april 2023