Varför en naturskola?

Genom naturskolans verksamhet vill vi öka barn och vuxnas intresse för naturen och naturrummets användbarhet. Naturskolan i Eskilstuna drivs i kommunal regi och har för närvarande två pedagoger anställda: Ann-Sofie Hagen och Magnus Svarfvar.

Verksamheten är riktad till barn och ungdomar i åldrarna från förskoleklass till gymnasium. Klasser och elevgrupper tillbringar tillsammans med sina lärare en hel- eller halvdag dag i ett utvalt tema på naturskolan eller vid egna skolan. Då åker Naturskolan ut till skolornas närmiljö.

Naturskolan erbjuder även fortbildningskurser i utomhuspedagogik för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Uppdaterad: 12 maj 2021