Bokning

Personal från kommunala eller fristående skolor, kan själv boka en naturskoledag med oss på Naturskolan i Eskilstuna eller på den egna skolan.

Under fliken teman kan ni se vilka veckor som gäller för respektive tema. Där kan ni också läsa vidare om innehållet i de teman vi erbjuder. Det finns möjligheten att välja ett av två olika teman, beroende på årstid och vad som passar det egna arbetet på skolorna.

Uppdaterad: 12 maj 2021