Välkommen till Naturskolan!

Naturskolan ligger i Skjulsta på en holme mitt i Eskilstuna ån, ca 4 km från centrum och kan lätt nås med lokalbuss eller cykel. Skjulstareservatet är ett vackert natur- och kulturområde, med varierande natur, perfekt för naturstudier.

Uppdaterad: 7 april 2021