Naturskolan ligger i Skjulsta på en holme mitt i Eskilstuna ån, ca 4 km från centrum och kan lätt nås med lokalbuss eller cykel. Skjulstareservatet är ett vackert natur- och kulturområde, med varierande natur, perfekt för naturstudier.

Naturskolan

Naturskolan i Eskilstuna drivs i kommunal regi och har för närvarande två pedagoger anställda: Ann-Sofie Hagen och Magnus Svarfvar.

Besöksadress

Postadress

Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 Eskilstuna

Uppdaterad: 4 oktober 2021