Skapa kul teknik!

Vi inspirerar, utmanar och utvecklar ungas intresse för teknik.

Komtek är plantskolan för blivande tekniker, naturvetare, innovatörer och entreprenörer! Komtek, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan, är ingen egentlig skola utan en kommunal verksamhet med inriktning på fritidskurser och stöd för skolan.

Våra metoder bygger på att vi är medupptäckare på resan, det entreprenöriella förhållningssättet där testa, prova, försök, inget är fel eller omöjligt är nyckelord och självklara för oss och det praktiska arbetet där vi nyttjar alla sinnen för att lära och förstå.

KomTek

Eskilstunas teknikskola med kurser för skolor, pedagoger och barn som bor i kommunen.

Uppdaterad: 15 december 2021