För skolor

Här hittar ni vårt utbud för skolor och pedagoger.

Fortbildning för lärare och pedagoger finns ständigt på vårat schema. För att boka oss hör du av dig via e-post så att vi kan diskutera innehåll och upplägg.

komtek@eskilstuna.se

Boka ett skolprogram om du vill arbeta med kreativ teknik tillsammans med oss och din klass. Vi vill utmana, inspirera och ge eleverna möjlighet att arbeta praktiskt med tekniska lösningar.

Våra skolprogram är tydligt kopplade till LGR22 och rådande styrdokument.

Fr.o.m. vårterminen 2023 ser Komteks skolprogram i teknik lite annorlunda ut jämfört med tidigare.

I de nya skolprogrammen kommer du som lärare bli mer aktiv i undervisningen och leda vissa lektioner på egen hand till skillnad från tidigare besök. Du som lärare får en tydlig lärarhandledning att följa, en bedömningsmatris och en uppföljning från KomTek tillsammans med klassen.

Ett skolprogram kan se ut på följande sätt:

 • Tillsammans med din klass träffar du oss (antingen i ditt klassrum eller hos oss på KomTek) och får en introduktion på vad som ska göras under temat du valt. Ni får en genomgång av verktygen som ska användas och en grundlig lektionsplanering.
 • Du som lärare utför en eller flera lektion på egen hand i ämnet där du har en lektionsplanering och vår genomgång (från introduktionen) som stöd. Vi erbjuder även en fortbildning innan temat om så önskas.
 • KomTek träffar klass och lärare igen och håller i en sista uppgift där då läraren får chans att bedöma eleverna utifrån en bedömningsmatris.

Tanken är att ett skolprogram sträcker sig över flera undervisningstillfällen än ett. Tidsmässigt så tar det beroende på skolprogram mellan 5-6 h under en bestämd tidsperiod.

Eftersom det är många som vill boka oss har vi just nu en begränsning på 1 skolprogram per klass och termin. Det är först till kvarn som gäller!

Så här bokar du:

Skolprogram bokar du genom att kontakta oss på: komtek@eskilstuna.se. Skriv vilken skola du arbetar på och vilken årskurs du har. Skriv också vilket skolprogram du vill boka, antal elever i klassen fördelat på flickor och pojkar samt när du önskar att ha ditt pass.

På egen hand

I det digitala materialet Tekprenören får eleverna träna problemlösning tillsammans som team i klassrummet. Handledning, presentations och stödmaterial hittar du via länken.

Teknik, konstruktion & programmering

 • Lärorik robotik F-1Endast på komtek eller som utlåningsmaterial. Vi får Bluebots att åka dit vi vill med hjälp av uppdrag och mattor.
 • Lysande teknik åk 1-2
  Vi lär oss vad en sluten krets är och bygger en enkel ficklampa.
 • Enkla mekanismer åk 2-3
  Vi bygger en enkel modell som kan röra på sig.
 • Scratch Jr åk 2-3
  Vi skapar animerade sagor med hjälp av programmering.
 • Sphero Indi åk 3 Med enkel programmering löser vi olika uppdrag.
 • Lego Wedo 2.0 åk 3-4 Endast på KomTek. Vi bygger och programmerar olika legomodeller. En av modellerna kommer i slutet av temat att lösa uppdrag med hjälp av en släpvagn som byggs på egen hand i klassrummet.
 • Lego Spike åk 5-7 Endast på KomTek! Vi bygger en robotarm som kan hjälpa oss med olika uppgifter i vardagen.
 • 3D Verkstan åk 6-9
  Vi skapar enkla 3D-figurer i Tinkercad och skriver ut dessa i våra 3D-skrivare.
 • Spero SPRK+ åk 7-9 Endast på KomTek. Vi programmerar denna klotformade robot i olika banor.
 • Scratch åk 4-9 (grund)
  Vi lär oss grunderna i scratch och skapar vårat första program.
 • Scratch åk 4-9 (fortsättning)
  Vi lär oss mer om programmering i scratch och skapar mer avancerade program.
 • Micro:bit åk 6-9 (grund)
  Vi lär oss vad en mikrokontroll är och lär oss att programmera den.
 • Micro:bit åk 6-9 (Fortsättning)
  Med programmering skapar vi t.e.x en stegräknare eller en sensorstyrd gatlykta.

För dig som vill ha inspiration och material till teknikundervisningen eller fritidsverksamheten lånar vi även ut material. Materialet har olika teman och innehåll men gemensamt för allt material är att det har en tydlig koppling till gällande styrdokument och läroplan.

Så här bokar du:

Utlåningsmaterial bokar du genom att kontakta oss på: komtek@eskilstuna.se.

Skriv vad du önskar att låna samt när du vill arbeta med materialet. Utlåningsmaterial hämtas på hos oss på Careliigatan 10.

Tuffa tåg åk 4-6

Ett konstruktionsmaterial i teknik och fysik med byggbeskrivningar, kopplingsschema och kopplingar till Lgr22.

Robotar (Bluebots & Docs) åk F-3

Robotar som styrs med hjälp av analog programmering.

Programmering med Micro:bit åk 6-9

Med micro:bit kan du skapa allt från en namnskylt till stegräknare eller inbrottslarm. Du programmerar den via Webben på www.microbit.org

Sphero mini åk 6-9

Sphero mini är en robot som programmeras med hjälp av sk block via en Ipad eller telefon. Du kan då få den att åka i en labyrint eller en egenkonstruerad bana på golvet.

Legolådan åk F-3

Låna valfritt konstruktionsmaterial i lego för egna byggen efter önskemål.

KomTek

Eskilstunas teknikskola med kurser för skolor, pedagoger och barn som bor i kommunen.

Uppdaterad: 19 januari 2024