KomTek är en teknik och entreprenörsskola som hör till Eskilstuna kommun. Vi bedriver skolutvecklingsverksamhet för elever och pedagoger i grundskolan och fritidshem. Vi erbjuder också lovaktiviteter för barn och unga inom teknik, programmering, design och entreprenörskap.

Vår verksamhet syftar i första hand till att ge barn, ungdomar, pedagoger och annan skolpersonal möjlighet att komma i kontakt med och utforska teknik på ett roligt och lärorikt sätt.

KomTek

Eskilstunas teknikskola med kurser för skolor, pedagoger och barn som bor i kommunen.

Uppdaterad: 23 januari 2023