Eskilstuna kommun

Om Jobbcirkus

Utställningens syfte är att individen ska bli medveten om sina styrkor och goda egenskaper och hur dessa har ett samband till yrkesmöjligheter och arbetsmarknaden som råder. Idag råder en obalans mellan vilka utbildningar de unga väljer och arbetsmarknadens behov av arbetskraft både lokalt, regionalt och nationellt, en så kallad missmatch.

Vilka riktar sig utställningen till?

Utställningen riktar sig till elever i årskurs 5, 7 och 9, språkintroduktionsprogrammet och vuxenutbildningen i Eskilstuna.

Vi erbjuder även övriga kommuner i Sörmland att komma på visning med sina elever i årskurs 8 och språkintroduktionsprogrammet att besöka oss.

Jobbcirkus

En utställning om valet till gymnasiet.

Carina Gillisson

Studie och Yrkesvägledare, SYV

Telefon:

Uppdaterad: 4 oktober 2021