Eskilstuna kommun

Internationellt arbete

Vägar ut

I en global värld är det viktigt att barn och ungdomar får internationella utblickar, kontakter och språk genom skolan. I europeiska och nationella planer finns mål om internationalisering. Här finns förslag på hur man kan göra för att arbeta med internationalisering i skolan.

I EU:s portal eTwinning kan lärare och elever arbeta kring ett gemensamt tema med en eller flera klasser i ett annat land.

Man kan ha ett utbyte med en eller flera skolor där både lärare och elever besöker partnerskolan, till exempel i Erasmus+ samt Nordplus. Dessutom finns det möjligheter för elever på gymnasieskolornas yrkesprogram att göra praktik utomlands. Programmen erbjuder också kompetensutveckling för personal, som tex kurser och jobbskuggning. På sidan School Education Gateway kan man söka kontakter och leta kurser. Kontakter hittas även på eTwinning. Eskilstuna har många vänorter runt om i världen och det kan också vara ett sätt att knyta kontakter.

Det är Universitets-och Högskolerådet som administrerar de flesta av programmen för förskola, grundskola och gymnasium. Där finns information om EU:s utbildningsprogram Erasmus+ samt programmen Athena (samarbetsprojekt för gymnasiet) och Atlas (samarbete, konferens och praktik med fokus på länder utanför Europa). UHR anordnar också informationsträffar och skrivarstugor inför ansökningsomgångarna.

Det går också att söka stipendier inom Eskilstuna kommun för internationella projekt.

Ett bra sätt att arbeta med de globala målen kan vara att delta i programmet World's Children's Prize. Även Den globala skolan bistår med mycket information och material kring arbetet med hållbar utveckling.

Uppdaterad: 22 juni 2022