Internationellt arbete

I Eskilstunas skolor pågår många internationella projekt, speciellt inom EU:s utbildningsprogram Erasmus+. På grund av pandemin görs inga resor, men samarbeten finns ändå. Här är några exempel.

Erasmus+ Samarbetsprojekt

Skiftingehus har ett Erasmus+ projekt som heter "Plastic – no thanks! – Plastic in our everyday life" där man samarbetar med skolor i Tyskland, Tjeckien och Spanien. Stålforsskolan arbetar med projektet "Cinema and digital competences -Europe unites us"tillsammans med partnerskolor i Turkiet, Frankrike, Italien och Spanien. S:t Eskils gymnasium har tre projekt med skolor i Europa kring hälsa respektive klimatfrågor (HELP, CCA Climate Change Awareness och Environmental issues in the three countries). Rinmangymnasiet samarbetar med skolor i Grekland, Frankrike och Spanien kring projektet Erasmus+ Circle som handlar om miljö/ återvinning.

Erasmus+ Mobilitetsprojekt

Många elever från yrkesutbildningarna på gymnasieskolorna Rinman, Rekarne och S:t Eskil gör vanligtvis praktik utomlands inom programmet Erasmus+, dock inte den här terminen p g a pandemin. Inom Erasmus+ finns vanligtvis också möjlighet för personalen på yrkesprogrammen att jobbskugga hos en kollega i Europa, vilket flera har gjort.

Här rapporterade tidigare elever från sina praktikperioder:

  • Hotell och Turismprogrammet (HT) i Palma: Instagram ”Mallorca.APL”
  • HT i Marburg, Tyskland: Instagram "marburg.ht17"
  • HT i Gdansk, Polen: Instagram "gdanskgrabbarna"
  • Vård och Omsorg i Marburg, Tyskland: Instagram "APL Tyskland"
  • Restaurang och Livsmedel i Albi, Frankrike: Instagram "grabbarnaifrankrike

Här kan ni läsa en sammanfattning Word, 55 kB. av vårt mobilitetsprojekt 2018-2021.

Ny programperiod

EU:s utbildningsprogram Erasmus+ påbörjar nu en ny programperiod som sträcker sig fram till och med år 2027. Nytt för denna period är ackreditering, vilket möjliggör strategisk planering av aktiviteter för en organisation. Grundskolan har blivit beviljade en ackreditering för kompetensutveckling och gymnasiets har en för yrkesprogram för praktik och fortbildning. Även S:t Eskils gymnasium är ackrediterade och man planerar där elev-och personalutbyten.

Övriga projekt

S:t Eskils gymnasium har vanligtvis utbytesprojekt med Poole i England, Sevilla i Spanien och Bridgeton i USA. Rinmangymnasiet har utbytesprojekt med en skola i Italien. Tegelviken och Skogstorpsskolan stöttar skolprojekt på landsbygden i Bangladesh. Fristadsskolan samarbetar med Wajira School i Etiopien. Läs gärna om deras resa till Etiopieninom programmet Atlas partnerskap.

På Rinmangymnasiet arbetar man med E-Twinning projekt.

Skolambassadör

Mattias Sahlman Karlsson på S:t Eskils gymnasium är Eskilstunas Skolambassadör för EU.

Så här gör du

Om du är intresserad av hur man går till väga så hittar du mer information här.

Uppdaterad: 4 oktober 2021