Eskilstunas grund för organiserad samhällsutveckling - EGOS 2.0

EGOS 2.0 är ett projekt för ungdomar och elever på kommunens anpassade gymnasieenheter, med undantag för anpassad gymnasieskola.

EGOS 2.0 är ett EU-finansierat projekt där ungdomarna själva har skrivit ansökan, beviljats ekonomiska medel och driver projektet med stöd av fem ungdomsvägledare och en projektledare.

Bild med Europeiska unionens flagga eftersom projektet är finansierat av EU

EGOS 2.0 bygger på två delar

  • Direkt åtgärdande arbete där ungdomarna i projektet får stöd med aktiviteter för att främja sin utveckling och hälsa.
  • Sprida ungdomarnas röster för att utveckla samhällets insatser till barn och unga som de har behov av. En av deltagarna beskriver det så här:
    - Om mina mindre bra erfarenheter kan bidra till att andra barn och unga får det bättre har det i varje fall inte varit meningslösa

EU-finansierat projekt

Projektet EGOS 2.0 är finansierat av EU och riktar sig till ungdomar/elever inom enheten Rinman 3 på Rinmangymnasiet.

Enheten skapades 2021 och där finns kommunens samtliga anpassade gymnasieenheter med undantag för anpassad gymnasieskola.

Uppdaterad: 5 oktober 2023