Eskilstuna kommun

Distansundervisning i grundskolan

I Eskilstunas grundskolor undervisas många elever helt eller delvis på distans. Den här sidan är skapad för att vara ett stöd till våra lärare och vårdnadshavare och den kommer att fyllas på och revideras så länge det behövs.

För pedagoger

Här hittar ni praktiska tips, länkar och resurser som kan vara användbara i planering och genomförande av distansundervisning.

För vårdnadshavare

Skoldatateket erbjuder stöd till elever och vårdnadshavare med webbinarier, lathundar och stödjande verktyg för elever.

Uppdaterad: 7 mars 2023