Digitalisering i grundskolan

Fortbildning

Här samlar vi fortbildningar som är ett stöd i arbetet med att öka den digitala kompetensen för all personal, våra elever och våra vårdnadshavare.

Studi

I det här inspelade webbinariet visar Per Hallman hur man kan använda Studi i Googles miljö för distansundervisning:
Distansundervisning med Studi i Googles miljö

Tips till vårdnadshavare under distansundervisning

SPSM har sammanfattat hur du som vårdnadshavare kan stödja ditt barn och skapa en bra struktur i hemmamiljön:
https://www.spsm.se/stod/undervisning-pa-distans/tips-till-vardnadshavare/

Om programmering

Webbkursen i programmering vänder sig till alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen. Du kan gå den själv eller tillsammans med dina kolleger.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/om-programmering---webbkurs

Digital kompetens i undervisningen

Utveckla din digitala kompetens tillsammans med kollegor. På lärportalen får du som lärare fördjupade kunskaper om hur digitala verktyg stödjer lärande.

På lärportalen finns bland annat modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum, digitalt berättande och säker användning av nätet.

https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/0-digitalisering/alla/alla

Uppdaterad: 4 oktober 2021