Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

Digitalisering i grundskolan

Elevers väg till en ökad digital kompetens

Det här materialet är framtaget för att stödja våra pedagoger i arbetet mot att eleverna utvecklar en adekvat digital kompetens. Syftet är att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och att öka likvärdigheten mellan och inom skolor.

Inom varje område finns mål för de olika årskurserna våra elever går i från förskoleklass och fritidshem till åk 9. Här finns även en rad olika arbetsmetoder, tips på digitala verktyg och länkar till färdiga lektionsplaneringar som kan vara stöd i arbetet.

Fritidshem

 • Får lära sig att ladda ner appar till en surfplatta eller mobil och diskutera vad man behöver tänka på innan man laddar ner.
 • Får träna på hur man på ett säkert sätt tar hand om digitala enheter och hur man startar och stänger av dem. Eleverna möter en lärmiljö som övar deras medvetenhet om hur man ska vara rädd om sin digitala enhet och hur man behöver sköta om dem för att de ska hålla länge.
 • Får träna på olika sätt att spara sina digitala arbeten eller dokumentationer från fritidsverksamheten i Vklass eller en molntjänst.

Förskoleklass

 • Får träna på hur man på ett säkert sätt tar hand om digitala enheter och hur man startar och stänger av dem.

Årskurs 1-3

 • Kan logga in och ha strategier för att minnas sitt lösenord.
 • Kan ta hand om och hantera sin enhet.
 • Kan starta och stänga av sin enhet.
 • Kan spara digitala arbeten och skriva ut dokument.
 • Kan berätta om och använda olika slags enheter, t.ex. dator, mobiltelefon och lärplatta.

Årskurs 4-6

 • Använder olika slags enheter i undervisningen, t.ex. dator, mobiltelefon och lärplatta.
 • Tar hand om sin digitala enhet på ett ansvarsfullt sätt.

Årskurs 7-9

 • Har kunskap om och hanterar olika digitala enheter.
 • Hanterar olika digitala enheter och väljer medvetet den som passar syftet och arbetet bäst.
 • Eleven tar hand om sin digitala enhet på ett ansvarsfullt sätt.

Fritidshem

 • Får träna på att skicka e-post, sms och chattar för att kommunicera med till exempel vänner och familj.
 • Får träna på digital kommunikation i fritidsverksamheten, till exempel med chattfunktioner eller genom att delta i publicering av bilder på fritidshemmets instagram.
 • Får träna på att använda film och foto för att förstärka kommunikation.

Förskoleklass

 • Får möta och träna på att använda olika sätt att kommunicera digitalt, till exempel via skype.
 • Får träna på att skicka e-post, sms och chattar för att kommunicera med till exempel vänner och familj.
 • Får träna på att använda film och foto för att förstärka kommunikation, till exempel genom att publicera bilder på skolarbeten på instagram eller i en lärplattform så VH kan se.

Årskurs 1-3

 • Kan samarbeta i ett gemensamt dokument från olika enheter, till exempel google docs.
 • Får prova att kommunicera via video. Kan berätta om hur olika digitala verktyg förstärker kommunikation.
 • Kan skicka och ta emot e-post. Kan använda sociala medier för att kommunicera.
 • Kan muntligt återberätta/redovisa med hjälp av bild och ljud i ett digitalt verktyg.

Årskurs 4-6

 • Använder olika digitala verktyg för att förstärka kommunikation.
 • Samarbetar i gemensamma dokument från olika enheter, till exempel google docs.
 • Kommunicerar via video eller andra digitala verktyg som ett hjälpmedel i undervisningen.
 • Skickar och tar emot e-post eller annan digital post. Använder digitala plattformar för att kommunicera och samarbeta.
 • Återberättar muntligt och redovisar med hjälp av bild och ljud i digitala verktyg.

Årskurs 7-9

 • Väljer det bästa digitala verktyget för kommunikation och syfte.
 • Samarbetar obehindrat i gemensamma dokument från olika enheter, till exempel google docs.
 • Använder och väljer ändamålsenliga digitala verktyg för att förstärka och underlätta kommunikation.
 • Skickar och tar emot e-post eller annan digital post. Använder digitala plattformar för att kommunicera och samarbeta.
 • Återberättar muntligt och redovisar med hjälp av bild och ljud i digitala verktyg.
 • Väljer ändamålsenliga digitala verktyg vid redovisning eller under skolarbeten med hjälp av bild och ljud.

Fritidshem

 • Får träna på olika sätt, att digitalt dokumentera sin tid på fritids med foto, film och text.

Förskoleklass

 • Får träna på olika sätt, att digitalt dokumentera sitt skolarbete med foto, film och text.
 • Får träna på att använda digitala verktyg för att t ex skapa en serie, en digital berättelse med bilder, ljud och film.

Årskurs 1-3

 • Kan använda tangentbordet på ett effektivt och ergonomiskt sätt.
 • Kan skriva i ett ordbehandlingsprogram och med stöd av talsyntes kunna lyssna på sin egen text.
 • Kan dokumentera med hjälp av foto, bilder, ljud och film.

Årskurs 4-6

 • Skapar multimodala texter (ljud, bild, film, text).
 • Skriver obehindrat och ergonomiskt på tangentbordet.
 • Kan organisera bland sina filer och skapar mappar.

Årskurs 7-9

 • Använder ändamålsenliga digitala verktyg för dokumentation.
 • Använder mer avancerade funktioner i ett ordbehandlingsprogram t ex innehållsförteckning, sidnummer, rubriker mm.

Fritidshem

 • Får träna på att använda digitala presentationsverktyg (Keynote, PowerPoint eller Pages).
 • Får träna på att göra enkel film.
 • Får träna på att skapa olika typer av texter som multimodala och interaktiva. (BookCreator, Widgit online)
 • Får träna på att använda digitala verktyg för estetiska uttryck t.ex. appar, program och verktyg för musik, bild, drama, dans och rörelse.

Förskoleklass

 • Får träna på att använda digitala presentationsverktyg.
 • Får träna på att göra enkel film.
 • Får träna på att skapa olika typer av texter som multimodala och interaktiva.
 • Får träna på att använda digitala verktyg för estetiska uttryck t.ex. appar, program och verktyg för musik, bild, drama, dans och rörelse.

Årskurs 1-3

 • Kan använda digitala verktyg för att presentera med bild och ljud.
 • Kan göra en digital tankekarta med bild och text.
 • Kan skapa en film i något digitalt verktyg.
 • Kan använda digitala verktyg för estetiska uttryck som musik, ritverktyg eller dans.

Årskurs 4-6

 • Använder flera olika digitala presentationsverktyg där text, ljud, bild och film samverkar.
 • Skapar multimodala texter (ljud, bild, film, text).
 • Gör en digitala tankekartor med bild och text som stöd i sin lärandeprocess.
 • Kan skapa en film i något digitalt verktyg.
 • Använder digitala verktyg för estetiska uttryck t.ex. appar eller program för att skapa musik, bilder eller dans.

Årskurs 7-9

 • Använder och väljer ändamålsenliga digitala presentations- verktyg efter syfte och mål med arbetet.
 • Skapar multimodala texter som redovisningsmetod eller i kreativa processer.
 • Skapar filmer, musik och bilder med hjälp av olika digitala verktyg.

Fritidshem

 • Får träna på att använda talsyntes vid användning av dator, surfplatta och mobil.
 • Får träna på att använda digitala översättningsprogram för skapande och läsande av texter.
 • Får träna på att lyssna på texter och sagor tex. ljudböcker.

Förskoleklass

 • Får träna på att använda talsyntes på dator, surfplatta eller mobil för att lyssna på olika bokstavsljud.
 • Får träna på att använda appar eller program för upplevelse av bokstavsljud och form.
 • Får träna på att lyssna på inlästa sagor och berättelser med hjälp av t ex Inläsningstjänst.

Årskurs 1-3

 • Kan använda talsyntes vid bokstavsinlärning och för läs- och skrivutveckling.
 • Kan använda appar eller program för träning av bokstavsljud, bokstavsform och skrivregler.
 • Kan använda foto och film som stöd i sitt lärande.
 • Kan använda olika digitala verktyg för inlärning, repetition, återkoppling och utveckling i sin undervisning.
 • Kan använda Inläsningstjänst för både självvalt och tilldelat material.

Årskurs 4-6

 • Använder vid behov digitala verktyg i sin skrivprocess som exempelvis StavaRex o SpellRight.
 • Använder talsyntes efter behov i läs- och skrivutveckling på flera språk.
 • Använder appar eller program för att underlätta skrivprocessen.
 • Använder foto och film som stöd i sitt lärande.
 • Använder olika digitala verktyg för inlärning, repetition, återkoppling och utveckling i sin undervisning.
 • Använder vid behov Inläsningstjänst för både självvalt och tilldelat material.

Årskurs 7-9

 • Använder digitala läromedel som ett naturligt stöd i sitt lärande, tex. Studi.se.
 • Väljer och använder efter syfte och behov lärverktyg som främjar lärandet (t ex talsyntes, Inläsningstjänst, rättstavningsprogram och liknande).
 • Använder digitala verktyg för att planera sina studier, t.ex. kalender, påminnelser, notiser, checklistor samt använda digitala verktyg för studieteknik t ex anteckningar.

Fritidshem

 • Får lära sig grundläggande kunskaper om vad vi behöver tänka på när vi är i digitala miljöer som har reklam, nedladdning av appar, köp i spel etc.
 • Får träna på regler när vi tar bilder vi av varandra. Vad är okej att fota och filma? Till exempel att bilder inte skickas eller publiceras utan tillåtelse från varandra och förälder.
 • Får prata om vilka risker det finns med att lämna ut sina lösenord.
 • Får träna på att följa normer och regler i digitala miljöer precis som i skolan. Träna på och diskutera hur vi är bra kompisar även i digitala forum som mail, chatt eller sms.
 • Får prata om och träna på balans för kropp och hälsa vid användning av digitala enheter som att sätta gemensamma ramar för skärmtid kontra rörelse och utomhusaktivitet.
 • Får träna på att orientera sig i närmiljön med hjälp av digitala verktyg som Google Maps eller Earth.

Förskoleklass

 • Får lära sig grundläggande kunskaper om vad vi behöver tänka på när vi är i digitala miljöer som har reklam, nedladdning av appar, köp i spel etc.
 • Får träna på regler när vi tar bilder vi av varandra. Vad är okej att fota och filma? Till exempel att bilder inte skickas eller publiceras utan tillåtelse från varandra och förälder.
 • Får prata om vilka risker det finns med att lämna ut sina lösenord.
 • Får träna på att följa normer och regler i digitala miljöer precis som i skolan. Träna på och diskutera hur vi är bra kompisar även i digitala forum som mail, chatt eller sms.
 • Får prata om och träna på balans för kropp och hälsa vid användning av digitala enheter som att sätta gemensamma ramar för skärmtid kontra rörelse och utomhusaktivitet.
 • Får träna på att orientera sig i närmiljön med hjälp av digitala verktyg som Google Maps eller Earth.

Årskurs 1-3

 • Kan berätta och prata om vad vi behöver tänka på när vi är i digitala miljöer som har reklam, nedladdning av appar, köp i spel etc. Vad är okej att fota och filma?
 • Vet att vem som helst kan lägga upp saker på nätet. Vet också att det är viktigt att värdera sina källor när vi söker information på nätet.
 • Kan grundläggande regler kring foto och film. Vet att bilder vi tar av varandra inte ska skickas eller publiceras utan tillåtelse från varandra och förälder.
 • Kan grundläggande regler som gäller när vi laddar ner material från internet så som musik, bilder eller filmer. Exempelvis skillnad mellan copyright och creative commons.
 • Är medveten om risker med att lämna ut sina lösenord och hur du skyddar dina personuppgifter.
 • Förstår att det är lika viktigt att följa normer och regler i digitala miljöer som i skolan. Kan berätta och ge exempel på hur vi är bra kompisar även i digitala forum som mail, chatt eller sms.
 • Kan flera användningsområden för digitala enheter och får strategier för att hantera de distraktioner, som digitaliseringen kan innebära.

Årskurs 4-6

Årskurs 7-9

Fritidshem

 • Får träna på att följa stegvisa instruktioner i lekar.
 • Får träna på att skapa entydiga stegvisa instruktioner. Att med hjälp av symboler eller text träna på att skapa en algoritm för programmering.
 • Får träna på att ordna olika vardagliga sekvenser digitalt och analogt.
 • Får träna på att skapa händelser i flera led med hjälp av blockprogrammering.
 • Får träna på begrepp såsom algoritm, loop och villkor.

Förskoleklass

 • Får träna på att följa stegvisa instruktioner i lekar.
 • Får träna på att skapa entydiga stegvisa instruktioner. Att med hjälp av symboler eller text träna på att skapa en algoritm för programmering.
 • Får träna på att ordna olika vardagliga sekvenser digitalt och analogt.
 • Får träna på att skapa händelser i flera led med hjälp av blockprogrammering.
 • Får träna på begrepp såsom algoritm, loop och villkor.

Årskurs 1-3

 • Kan följa och skapa entydiga stegvisa instruktioner.
 • Kan med hjälp av symboler eller text kunna skapa en algoritm för programmering.
 • Kan skapa händelser i flera led med hjälp av blockprogrammering.
 • Kan styra visuella eller konkreta föremål med hjälp av programmering.
 • Kan några grundläggande begrepp såsom algoritm, loop och villkor.

Årskurs 4-6

 • Använder blockprogrammering i olika programmeringsmiljöer.
 • Skapar algoritmer och använda dessa vid programmering.
 • Skapar och styr visuella eller konkreta konstruktioner och styra dem med hjälp av programmering.
 • Använder flera vanliga begrepp och använder också kodspråket i rätt sammanhang.
 • Kan några vanliga användningsområden för programmering i samhället, t ex trafik, spridning av information mm.

Årskurs 7-9

 • Skapar algoritmer, testar och förbättrar dem i olika programmeringsmiljöer.
 • Känner till olika tekniska lösningar som utnyttjar elektronik samt känna till hur de kan programmeras.
 • Skapar egna konstruktioner med styrning och reglering, med hjälp av programmering.
 • Använder flera välkända begrepp inom programmering i sina rätta sammanhang.
 • Diskuterar och problematiserar kring programmeringens betydelse och roll i samhället.
 • Diskuterar och problematiserar hur programmering ligger till grund för hur information sprids på internet och i digitala medier samt vilka risker och möjligheter som följer med detta.
Uppdaterad: 30 januari 2023