Eskilstuna kommun

Digitalisering i grundskolan

I den digitaliserade skolan i Eskilstuna har vi förändrat vårt sätt att tänka kring undervisning, eleven upplever nya lärmiljöer och den digitala tekniken har höjt kvalitén på undervisningen.

På den här sidan kan ni läsa om hur vi arbetar med digitalisering i Eskilstuna kommuns grundskolor. Här finns stödmaterial, hur vi arbetar med digital kompetens i undervisningen och en rad fortbildningar.

Frågor eller förslag?

Maila till vår utvecklingsenhet: skolutveckling@eskilstuna.se

Uppdaterad: 1 oktober 2021