Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

Skaffa ny lärresurs

Är det dags för er att beställa nya digitala läromedel, verktyg eller andra resurser för undervisning? Då finns en del att tänka på och vi hoppas kunna göra det lättare för er i processen.

Vad gäller när vi skaffar nya digitala lärresurser till skolan?

Alla digitala verktyg/läromedel/lärresurser som hanterar personuppgifter behöver godkännas av förvaltningen innan användande och kan först efter det börja att användas i undervisningen. På sidan Våra lärresurser har vi listat de digitala lärresurser/digitala läromedel som genomgått anmälan för digitala lärresurser.

Checklista inför anskaffande av ny digital lärresurs

Är den digitala resursen godkänd att använda?

Om ja: Bara att köpa licenser och börja använda!
Om nej: Skicka in en anmälan av granskning till oss.

Lagrar resursen personuppgifter som mail, skoltillhörighet eller resultat?

Om ja: Det måste upprättas ett PUB-avtal innan ni sätter igång.
Om nej: Bara att köpa licenser och börja använda!

Finns något ramavtal för resursen (tex. Läromedia eller liknande tjänst)?

Om ja: Då kan ni köpa licenser genom ramavtalet.
Om nej: Då behöver ni kanske göra en upphandling.

Anmäl granskning av ny resurs

Formulär för anmälan av ny digital lärresurs

Vad händer nu?

När vi har fått in er anmälan om ny digital resurs återkommer vi inom kort med information om hur arbetet kommer att gå vidare. Blir resursen godkänd kommer vi att hjälpa er att upprätta ett PUB-avtal och kan även vara ett stöd i en eventuell upphandling. Tänk på att avtalen måste vara upprättat innan ni börjar använda resursen på skolan.

Ett produktråd på barn och utbildningsförvaltningen prövar läromedlen mot Europas och kommunens riktlinjer för behandling av personuppgifter, informationssäkerhet m.m. Alla digitala lärresurser har någon form av minimikrav för säkerhet som behöver vara kända för såväl skolledning som av användarna.

Uppdaterad: 1 oktober 2021