Eskilstuna kommun

Har du frågor?

Per Silvervret Boberg
Dataskyddssamordnare
Barn- och utbildningsförvaltningen
016-710 45 02
per.boberg@eskilstuna.se

David Alexandersson
Digitaliseringsutvecklare förskola
016-710 95 47
david.alexandersson@eskilstuna.se

Jeanette Folkegård
Utvecklingsledare för grundskolans digitalisering
016-710 49 49
jeanette.folkegard@eskilstuna.se

Mart Saamel
Gymnasiestrateg
016-710 47 76
mart.saamel@eskilstuna.se

Systemförvaltargruppen
Tommy, Tomas och Helena
bou_systemstod@eskilstuna.se

Uppdaterad: 1 oktober 2021