Eskilstuna kommun

Klimat- och kemikaliesmart förskola

Tillsammans skapar vi en klimat- och kemikaliesmart förskola! Både kommunala och fristående verksamheter är välkomna att ta del av material och utbildningar.

Barnen i fokus

Barnkonventionen är sedan 2020 svensk lag. Det innebär att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Barn är även i fokus nationellt hos exempelvis Kemikalieinspektionen. Barn är känsligare än vuxna för farliga kemiska ämnen. Det beror på att deras hjärnor, immunsystem och hormonsystem inte är färdigutvecklade än. Det beror också på att barn andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin egen vikt. Barn som utforskar sin omgivning genom att känna och smaka på saker är särskilt utsatta. Barns beteende ökar också exponeringen av kemikalier då de gärna befinner sig bland dammet på golvet där många skadliga kemikalier samlas. I förskolemiljön finns ett varierat utbud av material som används till lek, omsorg, utveckling och lärande. En del material kan innehålla flera olika kemikalier som tex flamskyddsmedel och mjukgörare som är långlivade i våra kroppar och stör vårt hormonsystem.

Vägledning

Vägledningen för en klimat- och kemikaliesmart förskola är framtagen av Eskilstuna kommun för att stötta förskolorna med arbetet. Den ger kunskap om de kemiska risker som kan förekomma i förskolemiljön och ger tips om hur de kan minskas. Vägledningen ger också tips om hur vi kan bedriva förskoleverksamhet på ett klimatsmart sätt genom att till exempel återbruka pedagogiskt material och plastbanta. Ofta kan vi till en låg kostnad och med enkla medel skapa skillnad, bara vi vet vad vi ska göra.

Webbutbildningar

Som en del i arbetet att bli en kemikaliesmart förskola rekommenderar vi att alla i personalen därför gå två webbutbildningar

  • Kemikaliesmart förskola
  • Jakten på plasten.

Dessa kan göras enskilt eller till exempel som en del av ett APT. Varje anställd behöver löpande ta del av utbildningarna. Webbutbildningen Kemikaliesmart förskola är inköpt från Stockholm stad.

Eskilstuna Kommun har tidigare deltagit i det EU-finansierade projektet "jakten på plasten" vars resultat i huvudsak är ett koncept för att arbeta strukturerat med att minska plastanvändningen i verksamheterna. Huvudfokus med arbetet är att minska onödig användning av engångsplast och att stödja i val av utbytesprodukter till alternativa material med lägre klimat- och miljöpåverkan. En viktig del i arbetet är även att öka kunskapen om plastens klimat- och miljöpåverkan och hur denna kan minskas genom ändrade inköp och beteenden.

Introduktionsfilm för anmälan till utbildningen

Länkar till webbutbildningar

Film om hållbar plastanvändning

Uppdaterad: 12 januari 2023